Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Bary, herny, kluby

Katalog - Bary, herny, kluby

Èeská barmanská asociace, o.s. - Czech Bartenders Association

Èeská barmanská asociace, o.s. - Czech Bartenders AssociationÈeská barmanská asociace, o.s. - Czech Bartenders Association

Obèanské sdružení èeských barmanù, nápojových odborníkù a zájemcù o barmanství.Cílem je zprostøedkovat výmìnu informací a zkušeností z oboru nápojové gastronomie a zasadit se o standardizaci technologických postupù výroby míšených

http://www.cbanet.cz - Šimáèkova 147, Brno 62800 Poslat Poptávku
TomᚠDarányi - Jazz klub Za Oponou

TomᚠDarányi - Jazz klub Za OponouTomᚠDarányi - Jazz klub Za Oponou

Jazz klub Za Oponou se nachází v místì divadelního klubu jihlavského Horáckého divadla. Je zamìøený na živé koncerty ve stylu jazz, blues, folk aj. Tento prostor lze využít pro jakékoliv soukromé oslavy až do sta lidí. Otevírací

http://www.zaoponou.wz.cz - Komenského 22, Jihlava 58601 Poslat Poptávku
B.B.Centrum s.r.o. - Zetor bar

B.B.Centrum s.r.o. - Zetor barB.B.Centrum s.r.o. - Zetor bar

Bowlingové centrum s bezprovázkovými stavìèi. Souèástí je také restaurace a koktejlový bar. Souèástí objektu je staroèeský Hostinec Melicharka s otevøeným grilem a klidnou atmosférou. O patro níž je music klub Zetor bar, kde je do

http://www.zetorbar.cz - Františka Melichara 1975, Brandýs nad Labem 25001 Poslat Poptávku
Ing. Jiøí Otépka - Bowling SLAVIÈÍN

Ing. Jiøí Otépka - Bowling SLAVIÈÍNIng. Jiøí Otépka - Bowling SLAVIÈÍN

1.Bowlingová herna a restaurace pro 60 osob slouží všem pøáním spoleèenského styku. Vlastní stání pro 11 aut. Nekuøácké a klimatizované zázemí, které jinde ve Slavièínì nenaleznete.Designový interiér, 2 nezkrácené dráhy, obuv výbì

http://www.bowlingslavicin.cz - Obchodní 472, Slavièín 76321 Poslat Poptávku
Jaroslav Kropáèek - Bowling club pasáž

Jaroslav Kropáèek - Bowling club pasážJaroslav Kropáèek - Bowling club pasáž

Bowling,restaurace,sportbar,šipky,stolní fotbálky Rosengart,biliard,Jukebox.Pøíjemná obsluha,víkendové akce,sportovní pøenosy,firemní veèírky.Pøijímáme stravenky. PO-11:00-22:00,ÚT-ÈT-11:00-24:00,PÁ,SO-11:00-02:00,NE-zavøeno 603

Horská 877, Trutnov 54101 Poslat Poptávku
Vladimír Polášek - Bar Plamínek

Vladimír Polášek - Bar PlamínekVladimír Polášek - Bar Plamínek

Bar Plamínek Zlín

http://www.barplaminek.cz - Hornomlýnská 3713, Zlín 76001 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem