Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Obchodní podmínky

1. Provozovatelem tohoto systému jsou firmy-sluzby.info, dále jen provozovatel.

2. Návštěvou stránek provozovatele automaticky potvrzujete úplné přečtení a pochopení provozních a obchodních podmínek, svým pobytem či vzniklou činností na stránkách provozovatele zároveň automaticky souhlasíte s těmito podmínkami. Na základě vzniklého souhlasu jste vázáni k plnému dodržování uživatelských podmínek v souladu s platnými zákony a předpisy. Provozovatel na sebe nebere žádnou odpovědnost z jakékoli vzniklé situace nebo podobné události. Jakákoli návštěva je z dobrovolné a svobodné vůle, za vzniklé situace, újmy či škody zodpovídá návštěvník. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo kdykoli provozní a uživatelské podmínky změnit, bez předchozího upozornění uživatele. Zároveň tímto prohlašujete, že jste způsobeni a oprávněni tuto smlouvu uzavřít.

3. Provozovatel, ani žádný jeho člen neodpovídá, za případné škody vzniklé využíváním a následným používáním nabytých informací, případně prohlížením jakéhokoli obsahu či využíváním jakýchkoli dat na stránkách provozovatele. Provozovatel, vlastník ani majitel serveru či hosting jako sám o sobě neodpovídá za případné vzniklé technické situaci či výpadky herního systému a webového serveru, zároveň neručí za jeho funkčnost ani dostupnost.

4. Veškeré právní nároky týkající se provozu veškerých stránek provozovatele a jakékoli činnosti či využívání služeb návštěvníky se řídí platnými zákony a předpisy České republiky. Případná soudní řízení budou vedena u příslušných státních orgánů České republiky.

5. Všem uživatelům provozovatel doporučuje, během činnosti na jeho stránkách, několikrát do hodiny přerušit činnost a odpočinout si od jakékoli činnosti. Pokud u sebe pozorujete jakékoli zdravotní či psychické změny stavu, provozovatel doporučuje přerušit aktivitu na stránkách provozovatele a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

6. Pokud by návštěvník stránek provozovatele zjistil, že dochází k porušování zákonů, předpisů či práv třetích osob, neprodleně kontaktuje provozovatele na adrese [email protected] V zaslané zprávě zdůvodní a podloží své domněnky, v případě že bude prokázáno, že k vzniklému porušení došlo, provozovatel neprodleně provede nápravu a nezbytné kroky, aby se tato situace nemohla v budoucnu již opakovat.

7. Provozovatel se zavazuje shromažďovat pouze údaje poskytnuté návštěvníky, které poslouží k provozu tohoto systému provozovatele. Získané údaje mohou být použity pro rozvoj činností spojených s provozovatelem, mohou být použity pro provozní, administrativní, marketingové a komunikační účely. Provozovatel si vyhrazuje, použít získané údaje pouze v případě spojeném s provozovaním činností či služeb provozovatele. Žádným dalším stranám, vyjma vyjmenovaných, tyto údaje poskytnuty nebudou.

8. Za veškerý obsah poskytnutý, zpřístupnění, přidaný či jakkoli umístěný na stránky provozovatele, nese odpovědnost osoba, která je původcem tohoto obsahu v žádném případě provozovatel. Berete na vědomí a souhlasíte, že jste plně odpovědni za svoje činnosti vykonané na stránkách provozovatele. Provozovatel není nijak spjat s jakoukoli činností návštěvníků, nezodpovídá za kontrolu kvality, přesnosti, kvality či celistvosti poskytovaných dat či obsahu návštěvníky. Provozovatel nemá nad těmito daty žádnou kontrolu ani zodpovědnost za jakoukoli byť nejmenší část, včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli chyb, opomenutí v jakýchkoli datech, obsahu nebo jiné ztráty či škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku návštěv, užívání či jakékoli situace vzniklé z provozu či obsahu umístěného, nahraného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím stránek provozovatele. Dále souhlasíte také s tím, že z vaší iniciativy nepodniknete proti provozovateli jakoukoli činnost, která by jakkoli mohla poškodit provozovatele či jeho službu nebo činnost a vše s tím spojené. Zároveň prohlašujete a souhlasíte, že nebudete takovýto obsah, data nebo informace, které jsou v rozporu se zákonem, pravidly, etikou, kodexem či které jsou jakkoli protiprávní, škodlivé, zavádějící, zneužívající, ohrožující, obtěžující, vulgární, pomlouvačný, hanlivé, pobuřující, urážlivý, obscéní, etnický, nenávistný, zavádějící, rasistický nebo naprosto jakkoli závadný nebo porušující práva či soukromý třetích osob, že nebudete umisťovat v jakékoli i skryté podobě umisťovat na stránky provozovatele. Pokud tak učiníte, mohou být proti Vám vedeny patřičné kroky. Za žádný materiál, data nebo jakýkoli obsah provozovatel neručí a distancuje se od něj. Provozovatel si vyhrazuje právo obsah náhodně kontrolovat a má právo ho odmítnout či odstranit v jakékoli situaci. Provozovatel má právo jakýkoli obsah či data odstranit, porušují-li podmínky provozu či uživatelské podmínky nebo je jinak nevhodný či závadný.

9. Registrovaný návštěvník má kdykoli právo písemně požádat o vymazání svých údajů, provozovatel má právo vyjít mu vstříc a na základě písemného souhlasu jeho údaje vymazat a neposkytovat dále třetím stranám. Návštěvník prohlašuje, že stránky navštěvuje dobrovolně a v případě, že si přečetl uživatelské podmínky a má jakékoli výhrady stránky provozovatele nebude navštěvovat.

10. Potvrzením registrace souhlasíte se zpracováním a uchováváním Vámi poskytnutých informací, osobních údajů a podobně, po dobu dvou let od data zrušení registrace. Potvrzením registrace souhlasíte s možností informovat Vás o novinkách, změnách, aktualizací a soutěží, takové to informace Vám můžeme, ale nemusíme, zasílat několikrát do roka, zároveň potvrzujete to, že Vám společně s našimi novinkami můžeme, ale nemusíme zasílat nabídky třetích stran, samozřejmě ve velmi omezené míře, na vámi uvedenou emailovou adresu.

 • Zpětné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštěvnosti
 • Zvýšení cíleného počtu klientů
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnění firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka společnosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatků
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží či produktů
 • Možnost přidat pobočky
 • Zápis o velikosti od 250 znaků
Reklama : Webové stránky na míru


Copyright (c) 2009 - 2017 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem