Firma - David Freigert Firma - David Freigert

David Freigert

Spoleènost FRESTAV se zabývá stavebními pracemi a svojí šíøí poskytovaných služeb dokáže uspokojit veškeré potøeby svých klientù. Naše motto - “Vaše spokojenost, nᚠcíl” - není pouhou frází. Dùraznì dbáme na to, aby všechny služby které poskytujeme, popøípadì pouze zprostøedkujeme, dodržely vysokou úroveò Vámi požadované kvality. Nìkteré ze služeb kooperujeme s našimi provìøenými subdodavateli. Jejich dlouhodobé zkušenosti zaruèují vysokou kvalitu dodávaných služeb.

http://www.frestav.cz/

Adresa

David Freigert
5. kvìtna 279/2
Litomìøice 41201

IÈ : 72649020

Okres : Litomìøice
Kraj : Ústecký kraj

Kontakty

Mobil : +420722587065

E-mail:

info(z)frestav.cz

Kategorie firmy
Vánoèní dárky
Partneøi :
  • Žaluzie - to je Starlux
  • Kvalitní dodavatel nabízející prvotøídní služby za velmi nízké ceny si pro Vás pøipravil výhodnou nabídku ze svého sortimentu, kterým jsou rolety s možností vlastního designu, markýzy rùzných velikostí a žaluzie, pøijïte se podívat do jejich vzorkoven.

Copyright (c) 2009 - 2010 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem