Firma - Ing. Kateøina Dvoøáková, DiS. - Návrhy zahrad

Ing. Kateøina Dvoøáková, DiS. - Návrhy zahrad

Provádíme návrhy a realizace zahrad, dendrologické prùzkumy a hodnocení døevin, zpracováváme projekty krajináøských úprav a veøejné zelenì.

http://www.zahradydvorakova.cz

Adresa

Ing. Kateøina Dvoøáková, DiS. - Návrhy zahrad
Vysoká
Vysoká u Mìlníka 27724

IÈ : 86916718

Okres : Mìlník
Kraj : Støedoèeský kraj

Kontakty

Mobil : +420777195605

E-mail:

info(z)zahradydvorakova.cz

Kategorie firmy
Vánoèní dárky
Partneøi :
  • Žaluzie - to je Starlux
  • Kvalitní dodavatel nabízející prvotøídní služby za velmi nízké ceny si pro Vás pøipravil výhodnou nabídku ze svého sortimentu, kterým jsou rolety s možností vlastního designu, markýzy rùzných velikostí a žaluzie, pøijïte se podívat do jejich vzorkoven.

Copyright (c) 2009 - 2010 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem