Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem
Firma - Krápník s.r.o. - Restaurace Maxim Firma - Krápník s.r.o. - Restaurace Maxim

Krápník s.r.o. - Restaurace Maxim

nabízíme pøíjemné prostøedí a posezení v restauraci.Èeská i mezinárodní kuchynì, dennì vaøíme chutné menu.Kapacita restaurace 45 míst, salonek 24 míst -Rodinné a pøátelské oslavy, svatební hostiny, rauty, pracovní schùzky, semináøe....

http://www.restaurace-maxim.com

Adresa

Krápník s.r.o. - Restaurace Maxim
Macharova 16
Ostrava Pøívoz 70200

IÈ : 28615573

Okres : Ostrava-mìsto
Kraj : Moravskoslezský kraj

Kontakty

Telefon : +420732961253

E-mail:

krapnik1(z)seznam.cz

Kategorie firmy
Vánoèní dárky
Partneøi :
  • Žaluzie - to je Starlux
  • Kvalitní dodavatel nabízející prvotøídní služby za velmi nízké ceny si pro Vás pøipravil výhodnou nabídku ze svého sortimentu, kterým jsou rolety s možností vlastního designu, markýzy rùzných velikostí a žaluzie, pøijïte se podívat do jejich vzorkoven.

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem