Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem
Firma - Penzion EMMA s.r.o. - Penzion EMMA Firma - Penzion EMMA s.r.o. - Penzion EMMA

Penzion EMMA s.r.o. - Penzion EMMA

Penzion EMMA Plzeò - novì rekonstruovaný penzion, kvalitní a levné ubytování v 1, 2 a 3lùžkových pokojích, ve støedu mìsta Plznì. Všechny pokoje jsou standardnì vybaveny podobnì jako v hotelu, tzn. televizí se satelitním programem, sociálním zaøízením a pøipojením k internetu. Výhodou ubytování v penzionu je možnost konzumace kávy nebo èaje zdarma v trvale pøístupné jídelnì, parkování na vlastním uzavøeném parkovišti a tradièní èeská restauraci je v pøízemí objektu.

http://www.penzion-emma.cz

Adresa

Penzion EMMA s.r.o. - Penzion EMMA
Husova 22
Plzeò 30100

IÈ : 27977200
DIÈ : 27977200

Okres : Plzeò-mìsto
Kraj : Plzeòský kraj

Kontakty

Telefon : +420602870001

E-mail:

penzion-emma(z)seznam.cz

Kategorie firmy
Vánoèní dárky
Partneøi :
  • Žaluzie - to je Starlux
  • Kvalitní dodavatel nabízející prvotøídní služby za velmi nízké ceny si pro Vás pøipravil výhodnou nabídku ze svého sortimentu, kterým jsou rolety s možností vlastního designu, markýzy rùzných velikostí a žaluzie, pøijïte se podívat do jejich vzorkoven.

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem