Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem
Firma - Sportareál Praha-Satalice, s.r.o. - Sportareál Satalice Firma - Sportareál Praha-Satalice, s.r.o. - Sportareál Satalice

Sportareál Praha-Satalice, s.r.o. - Sportareál Satalice

Ubytování, stravování, pronájem tenisových a nohejbalových kurtù (v zimì tenisová hala), fotbalových høiš, spinning, wellness, nehtové studio, cvièení pro mimina, dìti i dospìlé. Možnost poøádání soustøedìní, firemních i soukromých akcí nebo veèírkù.

http://www.satalice.eu

Adresa

Sportareál Praha-Satalice, s.r.o. - Sportareál Satalice
U Arborky 397
Praha Satalice 19015

IÈ : 27903125
DIÈ : CZ27903125

Okres : Praha

Kontakty

Mobil : +420721583538

E-mail:

recepce(z)satalice.eu

Kategorie firmy
Vánoèní dárky
Partneøi :
  • Žaluzie - to je Starlux
  • Kvalitní dodavatel nabízející prvotøídní služby za velmi nízké ceny si pro Vás pøipravil výhodnou nabídku ze svého sortimentu, kterým jsou rolety s možností vlastního designu, markýzy rùzných velikostí a žaluzie, pøijïte se podívat do jejich vzorkoven.

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem