Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem
Firma - Èeská barmanská asociace, o.s. - Czech Bartenders Association

Èeská barmanská asociace, o.s. - Czech Bartenders Association

Obèanské sdružení èeských barmanù, nápojových odborníkù a zájemcù o barmanství.Cílem je zprostøedkovat výmìnu informací a zkušeností z oboru nápojové gastronomie a zasadit se o standardizaci technologických postupù výroby míšených nápojù na území ÈR.

http://www.cbanet.cz

Adresa

Èeská barmanská asociace, o.s. - Czech Bartenders Association
Šimáèkova 147
Brno 62800

IÈ : 418218
DIÈ : CZ00418218

Okres : Brno-mìsto
Kraj : Jihomoravský kraj

Kontakty

Telefon : +420777628333

E-mail:

svojanovsky(z)tiscali.cz

Kategorie firmy
Vánoèní dárky
Partneøi :
  • Žaluzie - to je Starlux
  • Kvalitní dodavatel nabízející prvotøídní služby za velmi nízké ceny si pro Vás pøipravil výhodnou nabídku ze svého sortimentu, kterým jsou rolety s možností vlastního designu, markýzy rùzných velikostí a žaluzie, pøijïte se podívat do jejich vzorkoven.

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem