Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem
Firma - Venezia Tali Pøeštice - Ristorante Pizzerie Venezie Tali Pøeštice

Venezia Tali Pøeštice - Ristorante Pizzerie Venezie Tali Pøeštice

Originální italská pizzerie nacházející se v Pøešticích nabízející svým zákazníkùm výbìr z více jak 60 druhù pizzy peèené v peci vytápìné døevem. Nabídka tìstovin, salátù a dalších chutných jídel. Možnost online objednávky pokrmù a rezervace stolu.

http://www.venezia-tali.cz

Adresa

Venezia Tali Pøeštice - Ristorante Pizzerie Venezie Tali Pøeštice
Husova 83
Pøeštice 33401

IÈ : 26353091

Okres : Plzeò-jih
Kraj : Plzeòský kraj

Kontakty

Telefon :

E-mail:

katalogy(z)venezia-tali.cz

Kategorie firmy
Vánoèní dárky
Partneøi :
  • Žaluzie - to je Starlux
  • Kvalitní dodavatel nabízející prvotøídní služby za velmi nízké ceny si pro Vás pøipravil výhodnou nabídku ze svého sortimentu, kterým jsou rolety s možností vlastního designu, markýzy rùzných velikostí a žaluzie, pøijïte se podívat do jejich vzorkoven.

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem