Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Potøeby a zaøízení pro zahradu

Katalog - Potøeby a zaøízení pro zahradu

ÈER - TECH, s.r.o. - èerpací technika

ÈER - TECH, s.r.o. - èerpací technikaÈER - TECH, s.r.o. - èerpací technika

Nabízíme tyto realizace - tlaková kanalizace, domácí vodárny, AT stanice, èerpadla na èistou vodu a kalová. Zajišujeme prodej, montáže, opravy èerpadel,výroba plastových jímek, trubky, tlakové nádoby, hadice, zahradní program, zá

http://www.cer-tech.cz - Buková 17, Praha 3 13000 Poslat Poptávku
Jan Koláø - Folie - Plachty

Jan Koláø - Folie - PlachtyJan Koláø - Folie - Plachty

Výroba - sváøení folií na potažení konstrukce foliovníkù, do zahradních jezírek a k zakrytí hladiny bazénù. Vše vyrábíme i dle pøesných rozmìrù dodaných zákazníkem. Dále prodáváme zakrývací plachty s oky, netkané textílie, geote

http://www.folie-plachty.cz - Brnìnská 310/7, Hradec Králové 9 50009 Poslat Poptávku
Truhláøství M.R.K. - Truhláøství M.R.K.

Truhláøství M.R.K. - Truhláøství M.R.K.Truhláøství M.R.K. - Truhláøství M.R.K.

Firma M. R. K. je na trhu od jara roku 2010 a její název nese první písmena jmen zakladatelù. Vyrábíme jak z pøírodního, tak i z aglomerovaného materiálu. Pøí výrobì z pøírodních materiálù upøednostòujeme tradièní technologii v

http://www.truhlarstvimrk.cz - 111, Mariánské Láznì 35301 Poslat Poptávku
Ladislav ŠIlhavý - Nábytek-bohemia.cz

Ladislav ŠIlhavý - Nábytek-bohemia.czLadislav ŠIlhavý - Nábytek-bohemia.cz

Nabytek-bohemia.cz prodává nábytek za velmi pøíznivé ceny. Nabízíme kožené sedací soupravy, postele, stoly, židle, kuchynì, pøedsínì, jídelny, komody, zahradní nábytek, dìtský nábytek, nábytek BRW a další. Veškerý nábytek dopravím

http://www.nabytek-bohemia.cz - Evžena Rošického 1078/14, Ostrava 72100 Poslat Poptávku
AGROS Moravia spol s r.o. - Zahradní náøadí WOLF-Garten

AGROS Moravia spol s r.o. - Zahradní náøadí WOLF-GartenAGROS Moravia spol s r.o. - Zahradní náøadí WOLF-Garten

Nabízíme Vám kompletní sortiment kvalitní zahradní mechanizace - sekaèky, vyžínaèe, vertikutátory, aku náøadí, plotostøihy, ND i servis. Zahradní náøadí - bìžné i specielní náøadí, nùžky, osiva, hnojiva. Speciální náøadí na trávní

http://www.zahradni-naradi-wolf.cz - Václavská 118, Zlín Kudlov 76001 Poslat Poptávku
BYTHIT, s. r. o. - BYTHIT

BYTHIT, s. r. o. - BYTHITBYTHIT, s. r. o. - BYTHIT

truhláøská výroba, interiéry na klíè, 3D návrhy, velkoobchodní èinnost, kovová lùžka, matrace a rošty, zahradní nábytek, vybavení hotelù design a vše co do interiérù patøí. Tradièní nábytek s vysokou užitnou hodnotou, novinky a in

http://www.bythit.cz - Lukavecká 1732, Praha 9 - Horní Poèernice 19300 Poslat Poptávku
Martin Židek - Nábytek-nej.cz

Martin Židek - Nábytek-nej.czMartin Židek - Nábytek-nej.cz

Nábytek-Nej.cz prodej kvalitního, moderního a levného nábytku: dìtský nábytek, obývací stìny, zahradní nábytek, postele, židle, kuchynì, matrace, skøíòky, komody a také kuchynì.

http://www.nabytek-nej.cz - I. Sekaniny 1805/1, Ostrava - Poruba 70800 Poslat Poptávku
Milan Vondrák - Autoservis - Lhotka

Milan Vondrák - Autoservis - LhotkaMilan Vondrák - Autoservis - Lhotka

Celkové - generální opravy motorù osobních a dodávkových automobilù. Naší hlavní specialitou jsou opravy poškozených motorù, "potkané motory", pøidøené motory. Opravy motorù JAWA - ÈZ, oprava motorù pro zahradní techniku. Prodej

http://www.autoservis-lhotka.cz - Lhotka 79, Lhotka u Mìlníka 27731 Poslat Poptávku
Podlaháøství-truhláøství Zvoníèek - Podlaháøství Zvoníèek

Podlaháøství-truhláøství Zvoníèek - Podlaháøství ZvoníèekPodlaháøství-truhláøství Zvoníèek - Podlaháøství Zvoníèek

Kompletní realizace,renovace a pokládka podlah na klíè.Drobná výroba nábytku. Podlahové krytiny-koberce,PVC,linoleum,vinyl,masivní podlahy,laminátové podlahy,parkety,renovace podlah,Montហdøezù,kuchyòských desek a parapetù. V naš

http://www.podlahyanabytek.shop1.cz - 241, Rudoltice 56125 Poslat Poptávku
GOOL s.r.o. - GOOL

GOOL s.r.o. - GOOLGOOL s.r.o. - GOOL

Vyrábíme bazény, èistièky odpadních vod, septiky, jímky a jezírkové filtry. E-shop s nabídkou pro zahradní jezírka, rybníèky, bazény, filtry a èerpadla. Zajišujeme servis a vše pro èistírny odpadních vod, septiky, bazény a jezírk

http://www.gool.cz - Èervenìves 1, Smidary 50353 Poslat Poptávku
Stanislav Petruška - ROVEX - Rovex-nábytek

Stanislav Petruška - ROVEX - Rovex-nábytekStanislav Petruška - ROVEX - Rovex-nábytek

Rovex nábytek internetový prodej nábytku a dìtských høiš.Tel.602718176 www.rovex-nabytek.cz www.rovexinteriery.cz Kuchynì,postele,sedaèky,botníky,vìšáky,dìtský nábytek,stoly,židle,skøínì,komody,televizní stolky,police,polièky,

http://www.rovex-nabytek.cz - 1.kvìtna 672, Polanka nad Odrou 72525 Poslat Poptávku
Soòa Svobodová Fidlerová - eBazeny

Soòa Svobodová Fidlerová - eBazenySoòa Svobodová Fidlerová - eBazeny

E-shop s bazénovým pøíslušenstvím a chemií. Vše pro èistotu vašeho bazénu - chlorová èi bezchlorová chemie, bazénové vysavaèe a èisticí roboti, odvlhèovaèe, uv sterilizátory a navíc nìco pro relaxaci a zábavu nejen k vodì - zahrad

http://www.ebazeny.cz - K Visnovce 9, Praha 5 15000 Poslat Poptávku
Martina Strýèková - OLMAR

Martina Strýèková - OLMARMartina Strýèková - OLMAR

Jako jediní na svìtì vyrábíme a dodáváme patentovanou patní výplò nadzemních bazénù. Polystyrénové segmenty, které dodáváme místo písku do koutové výplnì bazénu, jsou kompatibilní se všemi bìžnì prodávanými bazény, do kterých se v

http://www.olmar.cz - Hlavní tøída 1063/3, Ostrava - Poruba 70800 Poslat Poptávku
Pavel Raška - Náøadí Raška

Pavel Raška - Náøadí RaškaPavel Raška - Náøadí Raška

Obchodní firma se zamìøením na ruèní, elektrické a benzínové náøedí. Zahradní techniku a lechké stavební stroje. Pùjèovna, poradenství. Služby v oblati údržby zelenì.

http://www.ab-raska.cz - Sentice 63, Sentice 66603 Poslat Poptávku
Ladislav Mudra-Chalkeia-umìlecké zámeènictví a kováøství - Ladislav Mudra-Chalkeia

Ladislav Mudra-Chalkeia-umìlecké zámeènictví a kováøství - Ladislav Mudra-ChalkeiaLadislav Mudra-Chalkeia-umìlecké zámeènictví a kováøství - Ladislav Mudra-Chalkeia

Na trhu od r.1990.Veškeré kováøské a umìlecko kováøské práce,umìlecko zámeènické práce,kovotepectví,repase historických pøedmìtù z kovù.Pouze zakázková výroba-napø. kované brány a branky,ploty,pergoly,studny,vývìsní štíty,nábytek,

http://www..umeleckekovarstvi-chalkeia.com - Božkovské námìstí 16, Plzeò 32600 Poslat Poptávku
Zdenìk KEDROÒ - RONELT

Zdenìk KEDROÒ - RONELTZdenìk KEDROÒ - RONELT

OHÝBÁNÍ TRUBEK A PROFILÙ, CNC a NC technologie nové generace, do prùmìru 114 x7 mm. VVÝROBA VÝFUKÙ A POTRUBÍ osobních a nákladních vozidel, stavebních a speciálních strojù, diesel agregátù. SERVIS a prodej výfukù. VÝROBA RUSKÝCH K

http://www.ronelt.cz - Výpusta 615, Želechovice nad Døevnicí 76311 Poslat Poptávku
Apjar - TeVyb s. r. o. - Apjar - Vybavení pro Vaší koupelnu

Apjar - TeVyb s. r. o. - Apjar - Vybavení pro Vaší koupelnuApjar - TeVyb s. r. o. - Apjar - Vybavení pro Vaší koupelnu

Apjar - TeVyb s. r. o. je internetový obchod s vybavením pro Vaší koupelnu, instalatérské centrum, rozúètování spotøeby tepla a vody.

http://www.apjar.cz/ - Høbitovní 70, Nový Jièín 74101 Poslat Poptávku
Vladimír Kout - zahradní a parkové úpravy - Zahradnictví Vladimír Kout

Vladimír Kout - zahradní a parkové úpravy - Zahradnictví Vladimír KoutVladimír Kout - zahradní a parkové úpravy - Zahradnictví Vladimír Kout

Prodej okrasných døevin, hnojiv, substrátù, venkovní keramiky. Realizace a údržba zahrad.

http://www.zahradnictvikout.cz - Horácká Lísa (na trase Rakovník - N.Strašecí), Øevnièov 27054 Poslat Poptávku
Pavel Bartonìk - Truhláøství Bartonìk

Pavel Bartonìk - Truhláøství BartonìkPavel Bartonìk - Truhláøství Bartonìk

Kvalitní nábytek na zakázku z masivu, lamina i dýhované døevotøísky. Výrobky ze døeva dokážeme vybavit jakýkoliv interiér i exteriér, a to od zhotovení návrhu po kompletní realizaci zakázky.

http://www.pavelbartonek.com - U Solných mlýnù 7, Olomouc 77900 Poslat Poptávku
Morex, spol. s r.o.

Morex, spol. s r.o.Morex, spol. s r.o.

Prodej a výroba proutìného zboží, pedigu, kazet na šití, ošatka, misky, rákos, pedig, pultové koše, dárkové koše, koše na prádlo, moøská tráva, elhar, kukuøice, atd

http://www.proutene-kosiky.cz - Nádražní 481, Morkovice-Slížany 76833 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem