Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Prodej a výroba stavebnin a stavební techniky

Katalog - Prodej a výroba stavebnin a stavební techniky

MACHSTAV - Foukané izolace

MACHSTAV - Foukané izolaceMACHSTAV - Foukané izolace

Naše parketa jsou foukané izolace, stropní izolace, tepelná izolace, podlahové rošty, sendvièové panely, dutinová izolace. KONZULTACE ZDARMA, PROMÌØENÍ ZDARMA, CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA, nemusíte nikam jezdit, pøijedeme k Vám, prvotøí

http://www.machstav.cz - Okružní 19, Dobronín 58812 Poslat Poptávku
Richard Humeš - Polystyren sypaný

Richard Humeš - Polystyren sypanýRichard Humeš - Polystyren sypaný

Recyklujeme zbytkový polystyren, naším zpùsobem zpracování umožòujeme, aby se polystyren dále využíval ve stavebnictví jako plnohodnotná tepelná izolace. Proè nevyužít to, co už bylo jednou vyrobené a navíc s lepšími izolaèními vl

http://www.polystyrensypany.cz - Olešnická 511/23, Praha 9 19700 Poslat Poptávku
Jiøí Pøikryl - OPTEX

Jiøí Pøikryl - OPTEXJiøí Pøikryl - OPTEX

Prodej materiálù pro zateplení fasád i ostatních materiálù pro stavbu. Polystyren, omítky, lepidla, perlinka, okna, dveøe a další.

http://www.nejlevnejsi-zatepleni-fasad.cz - Opatov 76, Opatov 67528 Poslat Poptávku
Mrázek Martin - Mrázek Martin

Mrázek Martin - Mrázek MartinMrázek Martin - Mrázek Martin

Nabízíme široký sortiment výrobkù pøevážnì pro stavební úèely.Od stavební chemie, pøes barvy,omítky,spreje,nástøiky,elektrické ruèní náøadí,až po výrobu oken,dveøí,nábytku,vèetnì montáže.Prodej a míchání barev.

http://www.mrazekcz.cz/ - Smetanova 282, Vejprnice 33027 Poslat Poptávku
MERO stav s.r.o. - umìlý kámen

MERO stav s.r.o. - umìlý kámenMERO stav s.r.o. - umìlý kámen

Prodej a pokládka umìlého i pøírodního kamene na fasády, sokly, do interiérù; produkty CULTURED STONE, PARMUR, MODULO, CHELSEASTONE, MAGICRETE, WILDSTONE, pøírodní obkladové kameny DEKSTONE, pøírodní kamenná dlažba, cihlové lícovk

http://www.merostav.cz - V Zámku 249, Pozoøice 66401 Poslat Poptávku
ACHENBACH-CZ,s.r.o. - ACHENBACH-CZ,s.r.o.

ACHENBACH-CZ,s.r.o. - ACHENBACH-CZ,s.r.o.ACHENBACH-CZ,s.r.o. - ACHENBACH-CZ,s.r.o.

Kryty pásových dopravníkù,vlnité plechy a pøístøešky \"ACHENBACH\",obloukové støešní vlnité plechy;trapézové plechy,støešní krytiny LINDAB, KM BETA, TONDACH BRAMAC,CEMBRIT šindele IKO,elektrobubny \"VAN DER GRAAF\",kovové pøístøeš

http://www.achenbach.cz - Fialková 553, Tøeš 58901 Poslat Poptávku
MANAPO s.r.o.

MANAPO s.r.o.MANAPO s.r.o.

Spoleènost MANAPO s.r.o. mezi svými službami nabízí protiplísòové nátìry, malby a nátìry prùmyslových objektù, nátìry proti plísni, vysokotlaké støíkání, fasády, protipožární nátìry, pronájem hliníkového lešení, pronájem lešení na

http://www.manapo-sro.cz - Polešovice 777, Polešovice 68737 Poslat Poptávku
Michael MUSIL - * STACHEMUS * - * STACHEMUS *

Michael MUSIL - * STACHEMUS * - * STACHEMUS *Michael MUSIL - * STACHEMUS * - * STACHEMUS *

Nabízíme PU pìny & tmely,silikony,akryláty,lepidla,butyl,bitumen,neoprén,silikonové kauèuky, mazadla,tìsnicí pásky,duoglass,odmašovací èinidlo,vodotìsný nátìr,pøevenceproti vlhkosti,lepidlo MAMUT,aplikaèní pomùcky,moøící gel pro

http://www.stachemus.cz - Údolní 1/212, Praha 4 - Braník 14700 Poslat Poptávku
Gabriel Takáè - Aviga

Gabriel Takáè - AvigaGabriel Takáè - Aviga

RD z Finska až na Vᚠpozemek! Zažijte radost z pøíjemného a zdravého bydlení. Naše døevìné domy spojují tradièní materiál s nejmodernìjšími technologiemi pro Vaše pohodlí. Stavíme pro vás exkluzivní døevìné domy, sruby a roubenky

http://www.aviga.cz - Karvinská 231, Chotìbuz 73561 Poslat Poptávku
Martin Povýšil - PLOTY - Martin Povýšil

Martin Povýšil - PLOTY - Martin PovýšilMartin Povýšil - PLOTY - Martin Povýšil

Provádìní výstavby a rekonstrukce veškerého oplocení, bran a branek, opìrných zídek. Prodej plotových sloupkù, pletiva a doplòkù. Natahování pletiva. Výroba a montហvjezdových bran a vchodových branek. Zámkové dlažby. Poradenství

http://www.oploceni.org - Jiráskova 547, Mnichovice 25164 Poslat Poptávku
Almma s.r.o.

Almma s.r.o.Almma s.r.o.

Nᚠsortiment tvoøí produkty - venkovní pøedokenní rolety, sítì proti hmyzu, rolety se schránkou pod omítku, rolovací a sekèní garážová vrata, vjezdové brány, hliníková okna a dveøe, markýzy, látkové rolety, øímské rolety, japonsk

http://www.almma.cz - Francouzská 70, Praha 10 10100 Poslat Poptávku
Pavel Žejdlik - REP LESENI

Pavel Žejdlik - REP LESENIPavel Žejdlik - REP LESENI

Pronájem,prodej,pùjèovna-lešení(Platino).Dále stavební,elektikáøské a zameènièké práce dle dokumentace.Obklady,dlažby,sádrokarton,rekonstrukce stropù,obezdívky krbù,výroba zabradlí i nerez.Pùjèovna naøadí a.t.d.Jednatel p.Malík Te

http://www.leseni-pronajem-prodej.cz - K vapence 448, Teplice 41503 Poslat Poptávku
CHEMIA SYSTEM GEO s.r.o. - CHEMIA SYSTEM GEO s.r.o.

CHEMIA SYSTEM GEO s.r.o. - CHEMIA SYSTEM GEO s.r.o.CHEMIA SYSTEM GEO s.r.o. - CHEMIA SYSTEM GEO s.r.o.

Zajišujeme protiradonové bariéry a hydroizolace staveb, sklepù, spodních staveb i základù. Prodáváme a montujeme geotextilie, výztuže, hydroizolaèní folie, drenážní systémy a jiné izolaèní materiály. Provádíme rekultivace skládek

http://www.chemia.cz - Heleny Malíøové 11, Praha 6 16900 Poslat Poptávku
ZEKO BUILD

ZEKO BUILDZEKO BUILD

Dodavatel døevocementových tvárnic pro hrubou stavbu, celodøevìných masivních schodù a LED žárovek, LED záøivek a LED svìtel.

http://www.zekobuild.cz// - Krahulov 65, Okøíšky 67521 Poslat Poptávku
Unisort s.r.o. - Unisort

Unisort s.r.o. - UnisortUnisort s.r.o. - Unisort

Prodej a realizace jímek,septikù a èistíren,dodávky betonových a ocelových garáží,realizace systémù na využití dešové vody,vsakovacích,drenážních a závlahových systémù,pokládka zámkové dlažby,realizace bazénù,stavby plotù vèetnì

http://www.belis.cz - Libušská 313, Praha 4 14200 Poslat Poptávku
Profi-izol, s.r.o. - prodej tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Profi-izol, s.r.o. - prodej tepelných, zvukových a protipožárních izolacíProfi-izol, s.r.o. - prodej tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Prodej stavebních izolací – materiály pro zateplování: minerální (kamenná) vlna, skelná vata, pìnový polystyrén, extrudovaný polystyren, pøíslušenství pro zateplovací systémy. Dodáváme ROCKWOOL, KNAUFINSUALATION, ISOVER, DCD-IDEAL

http://www.profi-izol.cz - Bousov 24, Bousov 53843 Poslat Poptávku
Lucie Ferfecká - Stavebniny-stavobazar Lucie Ferfecká

Lucie Ferfecká - Stavebniny-stavobazar Lucie FerfeckáLucie Ferfecká - Stavebniny-stavobazar Lucie Ferfecká

Prodej stavebního materiálu, výkup a prodej nadnormativních zásob zboží a materiálu, celých firem, nepotøebných materiálù pøi zmìnì projektu, zboží pøímo od výrobcù I. i II jakosti a to zejména støešní izolace a šindel, lepenka, I

http://www.stavobazar.eu - U zahradnictví 4899/6, Jablonec nad Nisou 46804 Poslat Poptávku
Plzeòská keramika s.r.o. - Plzeòská keramika

Plzeòská keramika s.r.o. - Plzeòská keramikaPlzeòská keramika s.r.o. - Plzeòská keramika

Diskontní prodej obkladù a dlažeb, sanitární keramiky, vodovodních baterií, stavební chemie a nabídka souvisejících služeb - montហobkladù a dlažeb, zednické práce, zateplování fasád, možnost dopravy.

http://www.plzenskakeramika.cz - Borská ul., Plzeò 30100 Poslat Poptávku
Zdenìk Peter - Zdenìk Peter | Zakázková kovovýroba, vrata, brány Beroun

Zdenìk Peter - Zdenìk Peter | Zakázková kovovýroba, vrata, brány BerounZdenìk Peter - Zdenìk Peter | Zakázková kovovýroba, vrata, brány Beroun

Stavební zámeènictví, montáže a ocelové konstrukce. Zabýváme se výrobou a montáží vrat, bran, garážových vrat, nejrùznìjších ocelových konstrukcí, schodiš, zábradlí, kovaných a ozdobných prvkù.

http://www.kovovyrobapeter.cz - Chyòava 268, Beroun 26707 Poslat Poptávku
TomᚠFaltus - Stavebniny Èermná

TomᚠFaltus - Stavebniny ÈermnáTomᚠFaltus - Stavebniny Èermná

Prodej stavebních materiálù.

http://stavebninycermna.wbs.cz/ - Dolní Èermná 208, Dolní Èermná 56153 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem