Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Domy a byty na klíè

Nenalezena žádná další podkategorie

Katalog - Domy a byty na klíè

UNIBUILD - Stavební firma

UNIBUILD - Stavební firmaUNIBUILD - Stavební firma

Jsme stavební firma a provádíme tyto práce. Stavba rodinních domù na klíè,rekonstrukce,pøestavby,malování,elektro instalace,zámková dlažba,sádrokartony,støechy,demolice,základové desky ,zemní práce,veškeré stavební práce.

http://www.unibuild.cz - Nový Zlíchov 3172/6, Praha 15000 Poslat Poptávku
PK MONT spol. s.r.o.

PK MONT spol. s.r.o.PK MONT spol. s.r.o.

Výroba a montហocelových konstrukcí, stavební èinnost, inženýrská èinnost ve stavebnictví, generální dodávky staveb

http://www.pkmont.cz - Karlická 311, Èernošice 25228 Poslat Poptávku
REALSUKA-DØEVOSTAVBY s.r.o.

REALSUKA-DØEVOSTAVBY s.r.o.REALSUKA-DØEVOSTAVBY s.r.o.

Certifikovaný výrobce døevostaveb. Hrube stavby nebo domy na klíè. Výbìr z typových domù nebo individuální požadavky. Certifikované konstrukèní systémy. 1. OSB-sádrokarton;2.Fermacell; 3. difuznì otevøená stìna diffuwall

http://www.realsuka-drevostavby.cz - Èistá v Krkonoších 133, Èerný dùl 54344 Poslat Poptávku
MAX Interiér s.r.o. - MAX Interiér

MAX Interiér s.r.o. - MAX InteriérMAX Interiér s.r.o. - MAX Interiér

Naší spesializací jsou rekonstrukce : Bytových jednotek Rodinných domù Kanceláøských prostor Obchodních jednotek v nákupních centrech Hotelù, restaurací a kaváren Noèních klubù Heren, kasín, noèních klubù Pùdních vestave

http://www.maxinterier.com - Selská 3588, Chomutov 43001 Poslat Poptávku
Lubomír Pieter - Lubomír Pieter

Lubomír Pieter - Lubomír PieterLubomír Pieter - Lubomír Pieter

Provádíme stavební a zemní práce, rekonstrukce. Máme kvalitní a proškolený personál, která dá vašemu domu, bytu, garáži vše, co potøebuje.

E.krasnohorske, Chomutov 43001 Poslat Poptávku
3energy.cz s.r.o. - Døevostavby Pelhøimov Humpolec Jihlava

3energy.cz s.r.o. - Døevostavby Pelhøimov Humpolec Jihlava3energy.cz s.r.o. - Døevostavby Pelhøimov Humpolec Jihlava

3Energy.cz s.r.o. ekologické døevostavby, solární technologie, elektrické skùtry.Umíme stavìt domy, které vyrobí více energie, než sami spotøebují. Do Vašich domovù pøineseme nové úsporné a solární technologie. Nauèíme Vás jezdit

http://www.3energy.cz - Nádražní 319, Pelhøimov 39301 Poslat Poptávku
Minor stavební s.r.o. - Stavební firma Minor Èeské Budìjovice

Minor stavební s.r.o. - Stavební firma Minor Èeské BudìjoviceMinor stavební s.r.o. - Stavební firma Minor Èeské Budìjovice

Stavební firma Minor Èeské Budìjovice provádí stavby domù, zakládání staveb, základové desky, zdìné stavby, zámkové dlažby, fasády-zateplení a zateplování, opravy-rekonstrukce, stavební a zednické práce.

http://www.zateplujemedomy.cz - K Úsilnému 28, Èeské Budìjovice 37010 Poslat Poptávku
Libor Straka - Jihobklad.cz

Libor Straka - Jihobklad.czLibor Straka - Jihobklad.cz

Rekonstrukce a pøestavby bytových jader, rekonstrukce koupelny, výstavba nové koupelny na klíè. Obkladaèské a zednické práce, pokládáme velkoformátové i prùmyslové obklady a dlažby. V regionech Jihlava, Jindøichùv Hradec, Pelhøimo

http://www.jihobklad.cz - Peè 48, Daèice 38001 Poslat Poptávku
LUMIMONT s.r.o. - LUMIMONT

LUMIMONT s.r.o. - LUMIMONTLUMIMONT s.r.o. - LUMIMONT

Stavíme rodinné domy na klíè, montované domy, døevostavby. Jedná se o nízkoenergetické domy. Zajišujeme výstavbu typových domù nebo atypických podle návrhu objednatele, zajišujeme financování výstavby. Rychlá výstavba, pøírodní

http://www.lumimont.cz - Krapkova 709/4, Olomouc 77900 Poslat Poptávku
Magnet realit s.r.o. - Realitní kanceláø Magnet realit

Magnet realit s.r.o. - Realitní kanceláø Magnet realit Magnet realit s.r.o. - Realitní kanceláø Magnet realit

Prodej,pronájem,výkup nemovitostí a výstavba domù na klíè. Montované domy, døevostavby, nízkoenergetické,pasivní domy a sruby. Byty,domy,pozemky,domy na klíè. Poskytování kompletních realitních služeb, vèetnì poradenství a tržních

http://www.magnet-reality.cz - Dr. Engla 1147/3, Karlovy Vary 36001 Poslat Poptávku
Stìhování-az - Stìhování-az

Stìhování-az - Stìhování-azStìhování-az - Stìhování-az

Nabízíme stìhovací služby, vyklízení bytových i nebytových prostor, likvidaci pozùstalostí. Provádíme veškeré stìhovací služby na klíè vèetnì montáže a demontáže nábytku. Provádíme vystìhování skladù a provozoven. Též stìhování by

http://www.info-ostrava.cz/stehovani-az/index.html - Josefa Brabce 2864/47, Ostrava 70200 Poslat Poptávku
HomeReal Business s.r.o. - Bydletrychle.cz

HomeReal Business s.r.o. - Bydletrychle.czHomeReal Business s.r.o. - Bydletrychle.cz

Realitní a hypotéèní kanceláø nabízí kompletní služby v oblasti prodeje a financování nákupu nemovitostí. Advokátní úschova, pojištìní, úvìry, odhady vše pøizpùsobené konkrétnímu pøípadu. Prezentace nemovotostí na vlastním webu a

http://www.badletrychle.cz - Hrnèíøská 55/14, Ústí nad Labem 40001 Poslat Poptávku
Ekologicke domy EVO SK-CZ - EDE

Ekologicke domy EVO SK-CZ - EDEEkologicke domy EVO SK-CZ - EDE

Spoloènos Ekologické domy EVO, s.r.o. (EDE) bola založená za úèelom špecializácie sa na vývoj a výrobu ekologických produktov v stavebníctve. Nosným produktom spoloènosti je sériová ako aj individuálna výroba panelov vhodnýc

www.ede.sk - U elektrárny è.4\\B, Hodonín 69501 Poslat Poptávku
Gabriel Takáè - Aviga

Gabriel Takáè - AvigaGabriel Takáè - Aviga

RD z Finska až na Vᚠpozemek! Zažijte radost z pøíjemného a zdravého bydlení. Naše døevìné domy spojují tradièní materiál s nejmodernìjšími technologiemi pro Vaše pohodlí. Stavíme pro vás exkluzivní døevìné domy, sruby a roubenky

http://www.aviga.cz - Karvinská 231, Chotìbuz 73561 Poslat Poptávku
REAL ROOFING SYSTEMS s.r.o. - VAŠE ROUBENKA

REAL ROOFING SYSTEMS s.r.o. - VAŠE ROUBENKAREAL ROOFING SYSTEMS s.r.o. - VAŠE ROUBENKA

Realizace døevostaveb po celém území ÈR.

http://www.vaseroubenka.cz/ - Pøemysla Otakara II 2476 (budova OSSZ), Uherský Brod 68801 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem