Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Novostavby

Nenalezena žádná další podkategorie

Katalog - Novostavby

Petr Kiessling - DENNERT Massivhaus

Petr Kiessling - DENNERT MassivhausPetr Kiessling - DENNERT Massivhaus

Montované nízkoenergetické rodinné domy na klíè.I dle vlastního projektu, rodinné domy, komerèní a bytové stavby. Dodáváme - sklepy, komíny a garáže. Firma DENNERT má ve stavebnictví dlouholeté zkušenosti od roku 1933. DENNERT pùs

http://www.domy-dennert.cz - Valchaøská 36, Brno 61400 Poslat Poptávku
Michal Juráèek - Michal Juráèek

Michal Juráèek - Michal JuráèekMichal Juráèek - Michal Juráèek

Nabízíme projekty rodinných domù, realizace staveb, rodinné domy na klíè, hrubé stavby, cihlové, døevostavby i montované domy, pozemky a další služby k zajištìní komplexního øešení Vašeho nového bydlení.

http://www.domyusporne.cz - 17.listopadu 2, Bøeclav 69002 Poslat Poptávku
Marek Kubalík - MK Stav

Marek Kubalík - MK StavMarek Kubalík - MK Stav

Jsme firma zamìøená na novostavby rodinných domù, ale jsme schopni realizovat jekékoliv stavební práce. Provádíme zateplování budov ETICS. Pro spokojenost našich zákazníkuù zajišujeme tyto služby: projektovou dokumentaci,zamìøení

http://www.mk-stav.cz/ - Mladìjovice 159 , Mladìjovice 78501 Poslat Poptávku
PANEDO-PATOÈKA Radek - Panedo

PANEDO-PATOÈKA Radek - PanedoPANEDO-PATOÈKA Radek - Panedo

Výstavba nízkoenergetických a pasivních domù, montហa prodej solárních systémù,podlahového topení, sálavých infraèervených panelù, zavlažovací zaøízení, tepelná èerpedla, fotovaltaické èlánky a panely, kompletní instalatérské prá

http://www.panedo.cz - Mikoláše Alše 470, Kolín 28002 Poslat Poptávku
ADEQA s.r.o. - - zdìné rodinné domy na klíè - TermoDomy

ADEQA s.r.o. - - zdìné rodinné domy na klíè - TermoDomyADEQA s.r.o. - - zdìné rodinné domy na klíè - TermoDomy

Stavíme zdìné rodinné domy - TermoDomy na klíè. Nízkoenergetické, pasivní a úsporné domy. Projektování staveb. Unikátní stavební systém TermoBlok.

http://www.adeqa.cz - tø. Kosmonautù 989/8, Olomouc 77900 Poslat Poptávku
ROUBENKY A SRUBY WALTER

ROUBENKY A SRUBY WALTERROUBENKY A SRUBY WALTER

Roubenky a kanadské sruby – výstavba srubových a roubených domù na klíè i v rùzném stupni dokonèenosti. Nabízíme studie rodinných domù.

http://www.sruby-roubenky.cz/ - Letištì Hradèany, Mimoò 47124 Poslat Poptávku
Euro DØEVOSTAVBY

Euro DØEVOSTAVBYEuro DØEVOSTAVBY

Moderní nízkoenergetické a pasivní rodinné domy na klíè vyrábìné prefabrikovanou technologií montovaných døevostaveb. Komplexní služby od projekce po dodávku na klíè. Kvalitu naší døevostavby garantujeme dlouhým záruèní servisem.

http://www.eurodrevostavby.cz - M. Alše 1930, Frýdek-Místek 73801 Poslat Poptávku
Bc.Roman Vojtíšek - Home Design & Projecting

Bc.Roman Vojtíšek - Home Design & ProjectingBc.Roman Vojtíšek - Home Design & Projecting

Home Design & Projecting se zabývá projekèní èinností, vypracováváním Prùkazù energetických nároèností budov, navrhováním staveb a tvorbou profesionálních vizualizací.

http://www.hd-projecting.cz - K Svaté vodì 750, Brušperk 73944 Poslat Poptávku
VT domy - VT domy – Výstavba rodinných domù na klíè

VT domy - VT domy – Výstavba rodinných domù na klíèVT domy - VT domy – Výstavba rodinných domù na klíè

Stavíme cihlové energeticky úsporné rodinné domy na klíè, patrové domy, bungalovy, hrubé stavby z kvalitních materiálù. Nabízíme typové projekty Euroline a Prowi vè. úprav projektantem. Stavební povolení, inženýrské èinnosti, fina

http://www.vtdomy.cz - Krátká 925 , Jaromìø 55101 Poslat Poptávku
Devostav - Stavební spoleènost

Devostav - Stavební spoleènost Devostav - Stavební spoleènost

Stavíme rodinné domy na klíè. Provádíme zateplení fasád, rekonstrukce bytových jader, rekonstrukce rodinných domù. Nabídneme jakýkoliv materiál a dopravíme na Vaší stavbu. Dále provádíme zemní a výkopové práce, kontejnerovou dopra

http://www.devostav.cz - Lidická 248, Libèice nad Vltavou 25266 Poslat Poptávku
JM artinvest,s.r.o.

JM artinvest,s.r.o.JM artinvest,s.r.o.

Stavební a obchodní spoleènost,mladá dynamická spoleènost zabývající se stavební èinností a provozem restaurace

Tyršova 2071, Benešov 25601 Poslat Poptávku
REALSUKA-DØEVOSTAVBY s.r.o.

REALSUKA-DØEVOSTAVBY s.r.o.REALSUKA-DØEVOSTAVBY s.r.o.

Certifikovaný výrobce døevostaveb. Hrube stavby nebo domy na klíè. Výbìr z typových domù nebo individuální požadavky. Certifikované konstrukèní systémy. 1. OSB-sádrokarton;2.Fermacell; 3. difuznì otevøená stìna diffuwall

http://www.realsuka-drevostavby.cz - Èistá v Krkonoších 133, Èerný dùl 54344 Poslat Poptávku
Jaroslav Melša - Obkladaèi a Zedníci Praha a okolí

Jaroslav Melša - Obkladaèi a Zedníci Praha a okolíJaroslav Melša - Obkladaèi a Zedníci Praha a okolí

Provádíme kompletní rekonstrukce domù, bytù i koupelen. Nabízíme kompletní zednické práce od zakládání staveb až po štuky.S možností zajištìní ostatních doplnkových prací.Pokládáme veškeré obklady a dlažby,jakýchkoliv rozmìrù(VODN

http://zednicke-prace.wbs.cz - Hluboèepska 17, Praha 5 15200 Poslat Poptávku
OLIVER INVEST s.r.o. - Oliver Invest stavební a obchodní firma Litvínov

OLIVER INVEST s.r.o. - Oliver Invest stavební a obchodní firma LitvínovOLIVER INVEST s.r.o. - Oliver Invest stavební a obchodní firma Litvínov

Naše stavební a obchodní spoleènost se sídlem v Litvínovì nabízí komplexní služby v oblasti výstavby, zateplování, výroby a montáže plastových oken a rekonstrukcí obytných i prùmyslových budov.

http://www.oliverinvest.cz/ - Podkrušnohorská 2053, Litvínov 43601 Poslat Poptávku
Døevostavby OK, s.r.o.

Døevostavby OK, s.r.o.Døevostavby OK, s.r.o.

Døevostavby OK - montované domy, døevostavby na klíè. Realizace døevostaveb podle Vašich pøedstav levnì a rychle.

http://www.drevostavbyok.cz - Cezavy 627, Bluèina 66456 Poslat Poptávku
Pøírodní bydlení, ekostavby, døevostavby a sruby - Engamont s.r.o.

Pøírodní bydlení, ekostavby, døevostavby a sruby - Engamont s.r.o.Pøírodní bydlení, ekostavby, døevostavby a sruby - Engamont s.r.o.

Praktický web pøírodního stavitele Jakuba Gajdy o krásných, zdravých, šetrných a moderních stavbách ze døeva, kamene, hlíny a jiných materiálù. Sledujte 1. stavaøský videoblog v èeštinì a staòte se fanoušky harmonického bydlení v

http://www.prirodnibydleni.cz/ - Mariánská 259, Frenštát pod Radhoštìm 74401 Poslat Poptávku
Zelené mìsto, a.s. - Lighthouse Group

Zelené mìsto, a.s. - Lighthouse GroupZelené mìsto, a.s. - Lighthouse Group

Zelené mìsto, a.s. je èlenem developerské skupiny Lighthouse Group, pùsobící v Èeské republice již od roku 2000. Bytový projekt Zelené mìsto, nacházející se na Jarovì (na pomezí Prahy 3 a Prahy 9), je urèen zejména pro ty, kteøí h

http://www.zelene-mesto.cz - Jankovcova 1595/14, Praha 7 - Holešovice 17000 Poslat Poptávku
RCH Group s.r.o. - Kanadské sruby

RCH Group s.r.o. - Kanadské srubyRCH Group s.r.o. - Kanadské sruby

Firma RCH Group s.r.o., je výhradním zástupcem a dovozcem inovativního systému trojité ,,S,, technologie v Èeské republice. Zkratka RCH znamená Real Canadian Homes, tedy v pøekladu ,,opravdové kanadské domy,,. Vychází z pravých k

http://www.kanadske-domy.com - Sudìjov 13, Sudìjov 28504 Poslat Poptávku
LUMIMONT s.r.o. - LUMIMONT

LUMIMONT s.r.o. - LUMIMONTLUMIMONT s.r.o. - LUMIMONT

Stavíme rodinné domy na klíè, montované domy, døevostavby. Jedná se o nízkoenergetické domy. Zajišujeme výstavbu typových domù nebo atypických podle návrhu objednatele, zajišujeme financování výstavby. Rychlá výstavba, pøírodní

http://www.lumimont.cz - Krapkova 709/4, Olomouc 77900 Poslat Poptávku
Doktor Jaroslav - Doktor Jaroslav klempíø

Doktor Jaroslav - Doktor Jaroslav klempíøDoktor Jaroslav - Doktor Jaroslav klempíø

Firma DOKTOR Jaroslav -tesaøství,klempíøství a pokrývaèství - provádí rekonstrukce støech, drobné opravy ,nové støechy na klíè. Drobné opravy a pøimìøené poradenství zpravidla neúètujeme. Po dohodì mùžeme vyøídit náležitosti stave

http://www.strechy-doktor.cz - Horská 1857, Varnsdorf 40747 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem