Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Pøestavby

Nenalezena žádná další podkategorie

Katalog - Pøestavby

Libor Straka - Jihobklad.cz

Libor Straka - Jihobklad.czLibor Straka - Jihobklad.cz

Rekonstrukce a pøestavby bytových jader, rekonstrukce koupelny, výstavba nové koupelny na klíè. Obkladaèské a zednické práce, pokládáme velkoformátové i prùmyslové obklady a dlažby. V regionech Jihlava, Jindøichùv Hradec, Pelhøimo

http://www.jihobklad.cz - Peè 48, Daèice 38001 Poslat Poptávku
A1 servis CZ

A1 servis CZA1 servis CZ

Rekonstrukce interiérù i exteriérù, Protipožární ochrana,HILTI,PROMAT

http://www.servisbrno.com - Glocova 680/39, Brno 62000 Poslat Poptávku
Minor stavební s.r.o. - Stavební firma Minor Èeské Budìjovice

Minor stavební s.r.o. - Stavební firma Minor Èeské BudìjoviceMinor stavební s.r.o. - Stavební firma Minor Èeské Budìjovice

Stavební firma Minor Èeské Budìjovice provádí stavby domù, zakládání staveb, základové desky, zdìné stavby, zámkové dlažby, fasády-zateplení a zateplování, opravy-rekonstrukce, stavební a zednické práce.

http://www.zateplujemedomy.cz - K Úsilnému 28, Èeské Budìjovice 37010 Poslat Poptávku
Radek Šmíd - Renovace van- Radek Šmíd

Radek Šmíd - Renovace van- Radek ŠmídRadek Šmíd - Renovace van- Radek Šmíd

Renovace plechových a litinových van akrylátovou vložkou bez bourání, se zárukou 5 let! Neomezená životnost, montហcca 3 hodiny. Dále montujeme vanové zástìny, umyvadla, baterie.

http://www.renovace-van.cz - Dlouhá 784/17, Nový Jièín 74101 Poslat Poptávku
Lubomír Pieter - Lubomír Pieter

Lubomír Pieter - Lubomír PieterLubomír Pieter - Lubomír Pieter

Provádíme stavební a zemní práce, rekonstrukce. Máme kvalitní a proškolený personál, která dá vašemu domu, bytu, garáži vše, co potøebuje.

E.krasnohorske, Chomutov 43001 Poslat Poptávku
Jirka Zboøil - Jirka Zboøil

Jirka Zboøil - Jirka ZboøilJirka Zboøil - Jirka Zboøil

zahrada, domácnost-úklid rekonstrukce,odvoz dovoz ,nákup ,støihání stromkù øezání štípání døíví,instalatér- topenáø zedník obkladaè podlaháø klempíø malíø natìraè zámeèník údržba a rekonstrukce úklid snìhu seèení trávy výškové prá

http://www.hodinový manžel-Zlín - Svažitá 179, Zlín-Jaroslavice 76001 Poslat Poptávku
Odvoz odpadù - Odvoz odpadù

Odvoz odpadù - Odvoz odpadùOdvoz odpadù - Odvoz odpadù

Odvoz odpadù, bourací práce, demolice

http://www.odvozodpadu-praha.webnode.cz - Dejvická, Praha 16000 Poslat Poptávku
Jaroslav Melša - Obkladaèi a Zedníci Praha a okolí

Jaroslav Melša - Obkladaèi a Zedníci Praha a okolíJaroslav Melša - Obkladaèi a Zedníci Praha a okolí

Provádíme kompletní rekonstrukce domù, bytù i koupelen. Nabízíme kompletní zednické práce od zakládání staveb až po štuky.S možností zajištìní ostatních doplnkových prací.Pokládáme veškeré obklady a dlažby,jakýchkoliv rozmìrù(VODN

http://zednicke-prace.wbs.cz - Hluboèepska 17, Praha 5 15200 Poslat Poptávku
Zednictví Pavlaèka - Obkladaèství Pavlaèka

Zednictví Pavlaèka - Obkladaèství PavlaèkaZednictví Pavlaèka - Obkladaèství Pavlaèka

Naše firma je zamìøena na oblast obkladaèských a zednických prací. Dle požadavkù provádíme rekonstrukce rodinných domù a bytových jáder (vybourání umakartového jádra a výstavba nového z tvárnic YTONG). Zajistíme vodoinstalatérské

http://obkladacstvi-pavlacka.webnode.cz - Tasovice 443, Hodonice 67125 Poslat Poptávku
Ladislav Miláèek - Ladislav Miláèek

Ladislav Miláèek - Ladislav MiláèekLadislav Miláèek - Ladislav Miláèek

Kompletní podlaháøské práce od A do Z - podlahy laminátové èi døevìné, pokládky kobercù bytových, zátìžových. Vysoce kvalitní PVC, kdy naše firma doporuèuje Novilon, èi Marmoleum. Rychlé a kvalitní renovace parket. Veškeré sádroka

http://www.podlahy-koupelny.cz - Knìžice 12, Tøemošnice 53843 Poslat Poptávku
Jaroslav Hojdánek - ARMAS

Jaroslav Hojdánek - ARMASJaroslav Hojdánek - ARMAS

Zabezpeèujeme veškeré zednické práce v prvotøídní kvalitì. Pokládku dlažeb a obkladù v prvotøídní kvalitì. Provádíme individuální výstavbu domù dle pøání zákazníka jak na klíè, nebo jen èásteèné práce.Zabezpeèujeme veškerý servis

http://www.armas.cz - V Okálech 530, Praha 19011 Poslat Poptávku
MAX Interiér s.r.o. - MAX Interiér

MAX Interiér s.r.o. - MAX InteriérMAX Interiér s.r.o. - MAX Interiér

Naší spesializací jsou rekonstrukce : Bytových jednotek Rodinných domù Kanceláøských prostor Obchodních jednotek v nákupních centrech Hotelù, restaurací a kaváren Noèních klubù Heren, kasín, noèních klubù Pùdních vestave

http://www.maxinterier.com - Selská 3588, Chomutov 43001 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem