Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Rekonstrukce

Nenalezena žádná další podkategorie

Katalog - Rekonstrukce

SATO Tanvald, spol. s r.o. - SATO Tanvald

SATO Tanvald, spol. s r.o. - SATO TanvaldSATO Tanvald, spol. s r.o. - SATO Tanvald

Topenáøství, instalatérství, plynoservis, elektroinstalace. Stavby na klíè. Montហtopení, sádrokarton, kotle, kotelna, koupelny, tepelná èerpadla, centrální vysavaèe, klimatizace. Zastoupení JUNKERS, VAILLANT, DAKON, IMMERGAS, LI

http://www.sato-tanvald.cz - Èeská 283, Tanvald 46841 Poslat Poptávku
Marek Kubalík - MK Stav

Marek Kubalík - MK StavMarek Kubalík - MK Stav

Jsme firma zamìøená na novostavby rodinných domù, ale jsme schopni realizovat jekékoliv stavební práce. Provádíme zateplování budov ETICS. Pro spokojenost našich zákazníkuù zajišujeme tyto služby: projektovou dokumentaci,zamìøení

http://www.mk-stav.cz/ - Mladìjovice 159 , Mladìjovice 78501 Poslat Poptávku
Richard Humeš - Polystyren sypaný

Richard Humeš - Polystyren sypanýRichard Humeš - Polystyren sypaný

Recyklujeme zbytkový polystyren, naším zpùsobem zpracování umožòujeme, aby se polystyren dále využíval ve stavebnictví jako plnohodnotná tepelná izolace. Proè nevyužít to, co už bylo jednou vyrobené a navíc s lepšími izolaèními vl

http://www.polystyrensypany.cz - Olešnická 511/23, Praha 9 19700 Poslat Poptávku
Koupelny Vídenský spol. s r.o.

Koupelny Vídenský spol. s r.o.Koupelny Vídenský spol. s r.o.

Renovace a rekonstrukce koupelen, vybavení koupelen, dále výroba kuchyòských linek, prodej sádrokartonu, zednické, obkladaèské, vodoinstalo, topenáøské, elektro, stavební a podlaháøské práce. Provádíme také rekonstrukce a renovace

http://www.koupelny-vidensky.cz/ - Dukelská tøída 258/41, Brno 61400 Poslat Poptávku
Libor Šibal - Støechy Šibal

Libor Šibal - Støechy ŠibalLibor Šibal - Støechy Šibal

Jsme firma zabívající se kompletním øešením oprav a výstavbou šikmích èi plochých støech. Na trhu fungujeme již od roku 2004 a za dobu našeho pùsobení jsme si vytvoøili nejen mnoho spokojených zákazníkù, ale i kvalitní jméno na n

http://www.strechy-sibal.cz/ - Sadová 5, Bruntál 79201 Poslat Poptávku
TomᚠMakeš - EVOokna

TomᚠMakeš - EVOoknaTomᚠMakeš - EVOokna

Zabýváme se pøevážnì prodejem, montáží a servisem plastových a hliníkových oken, dveøí, zimních zahrad, støešních oken i garážových vrat vèetnì všech doplòkù jako jsou inriérové a eteriérové žaluzie, rolety, sítì proti hmyzu, para

http://evookna.cz - Èermákovice 39, Èermákovice 67173 Poslat Poptávku
Devostav - Stavební spoleènost

Devostav - Stavební spoleènost Devostav - Stavební spoleènost

Stavíme rodinné domy na klíè. Provádíme zateplení fasád, rekonstrukce bytových jader, rekonstrukce rodinných domù. Nabídneme jakýkoliv materiál a dopravíme na Vaší stavbu. Dále provádíme zemní a výkopové práce, kontejnerovou dopra

http://www.devostav.cz - Lidická 248, Libèice nad Vltavou 25266 Poslat Poptávku
ABSOLUT BOHEMIA s.r.o. - Plastvá okna pro Pardubice a okolí

ABSOLUT BOHEMIA s.r.o. - Plastvá okna pro Pardubice a okolíABSOLUT BOHEMIA s.r.o. - Plastvá okna pro Pardubice a okolí

Prodej,montហa servis plastových oken SULKO,plastových dveøí SULKO,sítí proti hmyzu,vnitøních a venkovních žaluzií.Profesionální úklidové služby,mytí oken a výloh,èištìní kobercù,prùmyslové úklidy,pøedkolaudaèní úklidy,jednorázov

http://www.absolut-bohemia.cz - Semtín 113, Pardubice 53353 Poslat Poptávku
Petr Brosinger - Rekonstrukce interiérù

Petr Brosinger - Rekonstrukce interiérùPetr Brosinger - Rekonstrukce interiérù

Provádíme rekonstrukce bytù, bytových jader, nebytových prostor. Možnost objednání dílèích stavebních prací.

http://www.rekonstrukcepp.cz - 5. kvìtna 43, Praha 14000 Poslat Poptávku
A1 servis CZ

A1 servis CZA1 servis CZ

Rekonstrukce interiérù i exteriérù, Protipožární ochrana,HILTI,PROMAT

http://www.servisbrno.com - Glocova 680/39, Brno 62000 Poslat Poptávku
JKR group s.r.o. - Dekoraèní prvky pro interiéry a fasády

JKR group s.r.o. - Dekoraèní prvky pro interiéry a fasádyJKR group s.r.o. - Dekoraèní prvky pro interiéry a fasády

Jsme obchodnì–realizaèní firma se zamìøením na dekorace interiérù a fasád. V naší nabídce naleznete fasádní profily a prvky, interiérové dekoraèní lišty, sádrové profily a dekorace, polyuretanové lišty a dekorace, cihlové obkladov

http://www.dekoracniprvky.cz - Otakara Bøeziny 11, Františkovy Láznì 35101 Poslat Poptávku
Ludvík Florián - Floristav

Ludvík Florián - FloristavLudvík Florián - Floristav

provádìní staveb • sanita - obkladaèské práce • tvorba technických dokumentací • vodoinstalaèní a topenáøské práce • kovovýroba, zámeènictví a montáže • krovy, pergoly a drobné døevìné stavby • hydraulika a pneumatika • výroba náb

http://www.floristav.cz - Merklín 163, Merklín 163 36234 Poslat Poptávku
Doktor Jaroslav - Doktor Jaroslav klempíø

Doktor Jaroslav - Doktor Jaroslav klempíøDoktor Jaroslav - Doktor Jaroslav klempíø

Firma DOKTOR Jaroslav -tesaøství,klempíøství a pokrývaèství - provádí rekonstrukce støech, drobné opravy ,nové støechy na klíè. Drobné opravy a pøimìøené poradenství zpravidla neúètujeme. Po dohodì mùžeme vyøídit náležitosti stave

http://www.strechy-doktor.cz - Horská 1857, Varnsdorf 40747 Poslat Poptávku
Milan Dìdek - MIDE stavby rekonstrukce

Milan Dìdek - MIDE stavby rekonstrukceMilan Dìdek - MIDE stavby rekonstrukce

stavba a rekonstrukce domù na klíè, stavba a rekonstrukce bytù, stavba a rekonstrukce bytových jáder, rekonstrukce koupelen, opravy elektroinstalace, opravy zdiva, a další stavební práce. Hodinový manžel profi øemeslníci

http://www.stavby-rekonstrukce-mide.cz - Na okruhu 390, Praha 4 14200 Poslat Poptávku
Petr Èernický - PP-Design

Petr Èernický - PP-Design Petr Èernický - PP-Design

Návrhy a realizace interiéru bytù a komerèních prostor, restyling, home staging.

http://www.pp-design.cz - U Kublova 130/3, Praha 4 14700 Poslat Poptávku
STATIKA STAVEB - Ing. Soukup Vladimír

STATIKA STAVEB - Ing. Soukup VladimírSTATIKA STAVEB - Ing. Soukup Vladimír

Statika stavebních konstrukcí dle euronorem - beton, ocel, døevo, zdivo, zakládání, Výpoèty 2D 3D software SCIA a FINE, Novostavby, Rekonstrukce, Poruchy budov - návrh oprav - dozor

U Tøí dubù 41, Èeské Budìjovice 37010 Poslat Poptávku
Minor stavební s.r.o. - Stavební firma Minor Èeské Budìjovice

Minor stavební s.r.o. - Stavební firma Minor Èeské BudìjoviceMinor stavební s.r.o. - Stavební firma Minor Èeské Budìjovice

Stavební firma Minor Èeské Budìjovice provádí stavby domù, zakládání staveb, základové desky, zdìné stavby, zámkové dlažby, fasády-zateplení a zateplování, opravy-rekonstrukce, stavební a zednické práce.

http://www.zateplujemedomy.cz - K Úsilnému 28, Èeské Budìjovice 37010 Poslat Poptávku
Alexandru Scerbenco - ALExSAS kamenictví

Alexandru Scerbenco - ALExSAS kamenictvíAlexandru Scerbenco - ALExSAS kamenictví

Provádíme veškeré stavební práce se specializací na kamenické práce a èinnost související s opravou schodù, portálù, podlah, fasád, balustrád a plotù. Renovace a rekonstrukce bytu, koupelen a podlah.

http://www.piskovec.ic.cz/ - Prosetická 241, Teplice 41501 Poslat Poptávku
Zednictví Pavlaèka - Obkladaèství Pavlaèka

Zednictví Pavlaèka - Obkladaèství PavlaèkaZednictví Pavlaèka - Obkladaèství Pavlaèka

Naše firma je zamìøena na oblast obkladaèských a zednických prací. Dle požadavkù provádíme rekonstrukce rodinných domù a bytových jáder (vybourání umakartového jádra a výstavba nového z tvárnic YTONG). Zajistíme vodoinstalatérské

http://obkladacstvi-pavlacka.webnode.cz - Tasovice 443, Hodonice 67125 Poslat Poptávku
Ladislav Zima - AZ Zima Ladislav

Ladislav Zima - AZ Zima LadislavLadislav Zima - AZ Zima Ladislav

Kompletní sortiment podlah. krytin: podlahy plovoucí, døevìné, laminátové, parkety, lino, PVC, Novilon, Marmoleum, koberce bytové, zátìžové, kusové. Zajištìní montáže. Prodej oken (Otherm) a dveøí (Porta, Sapeli). Novì sádrokarto

http://www.podlahy-koupelny.cz - Na Chmelnici 277, Kutná Hora 28403 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem