Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Suché stavebnictví

Nenalezena žádná další podkategorie

Katalog - Suché stavebnictví

SATO Tanvald, spol. s r.o. - SATO Tanvald

SATO Tanvald, spol. s r.o. - SATO TanvaldSATO Tanvald, spol. s r.o. - SATO Tanvald

Topenáøství, instalatérství, plynoservis, elektroinstalace. Stavby na klíè. Montហtopení, sádrokarton, kotle, kotelna, koupelny, tepelná èerpadla, centrální vysavaèe, klimatizace. Zastoupení JUNKERS, VAILLANT, DAKON, IMMERGAS, LI

http://www.sato-tanvald.cz - Èeská 283, Tanvald 46841 Poslat Poptávku
Richard Humeš - Polystyren sypaný

Richard Humeš - Polystyren sypanýRichard Humeš - Polystyren sypaný

Recyklujeme zbytkový polystyren, naším zpùsobem zpracování umožòujeme, aby se polystyren dále využíval ve stavebnictví jako plnohodnotná tepelná izolace. Proè nevyužít to, co už bylo jednou vyrobené a navíc s lepšími izolaèními vl

http://www.polystyrensypany.cz - Olešnická 511/23, Praha 9 19700 Poslat Poptávku
HAKU spol. s r. o.

HAKU spol. s r. o.HAKU spol. s r. o.

Chladicí a klimatizaèní technika, stavby z PUR panelù, chladírny, mrazírny, sklady, tepelné izolace na bázi polyuretanu, systém zateplení Linzmaier

http://www.haku.cz - Prosetín 68, Prosetín 53976 Poslat Poptávku
Leoš Wisner - Leoš Wisner - montហsuchých staveb

Leoš Wisner - Leoš Wisner - montហsuchých stavebLeoš Wisner - Leoš Wisner - montហsuchých staveb

Montហprotipožárních sádrokartonových a sádrovláknitých systémù RIGIPS,pùdní vestavby,podhledy,pøíèky,podlahy,kazetové podhledy Thermatex,bezpeènostní konstrukce,provádìní staveb vè. interieru vše v nejvyšší kvalitì vè.potøebných

http://www.sadrokartonywisner.com - Jívavská 39, Šternberk 78501 Poslat Poptávku
ContiMade, spol. sr.o. - ContiMade

ContiMade, spol. sr.o. - ContiMadeContiMade, spol. sr.o. - ContiMade

Výroba a prodej obytných a sanitárních kontejnerù, montované stavby z kontejnerù

http:///www.contimade.cz - Kaòovice 104, Kaòovice 76341 Poslat Poptávku
Marek Martinovský - Stavby-m

Marek Martinovský - Stavby-mMarek Martinovský - Stavby-m

Stavební práce,rekonstrukce,opravy.Zednické,obkladaèské sádrokartonáøské práce ,výškové práce Výroba a prodej nábytku z masivního døeva,stojanù a držákù na zbranì, doplòkù,na zakázku i již zhotovených.Ruèní výroba,každý výrobek j

http://stavby-m.webnode.cz - Pod Mlýnkem 111, Praha 6 16000 Poslat Poptávku
REALSUKA-DØEVOSTAVBY s.r.o.

REALSUKA-DØEVOSTAVBY s.r.o.REALSUKA-DØEVOSTAVBY s.r.o.

Certifikovaný výrobce døevostaveb. Hrube stavby nebo domy na klíè. Výbìr z typových domù nebo individuální požadavky. Certifikované konstrukèní systémy. 1. OSB-sádrokarton;2.Fermacell; 3. difuznì otevøená stìna diffuwall

http://www.realsuka-drevostavby.cz - Èistá v Krkonoších 133, Èerný dùl 54344 Poslat Poptávku
Euro DØEVOSTAVBY

Euro DØEVOSTAVBYEuro DØEVOSTAVBY

Moderní nízkoenergetické a pasivní rodinné domy na klíè vyrábìné prefabrikovanou technologií montovaných døevostaveb. Komplexní služby od projekce po dodávku na klíè. Kvalitu naší døevostavby garantujeme dlouhým záruèní servisem.

http://www.eurodrevostavby.cz - M. Alše 1930, Frýdek-Místek 73801 Poslat Poptávku
Euro Ceiling - Euro Ceiling

Euro Ceiling - Euro CeilingEuro Ceiling - Euro Ceiling

Napínané stropy, napínané podhledy: výroba, montហa design.

http://euroceiling.cz - Za Mototechnou 1619/1, praha 15500 Poslat Poptávku
JHK interier - Jan Klíma Handlíø

JHK interier - Jan Klíma HandlíøJHK interier - Jan Klíma Handlíø

Montហsádrokartonu,pùdní vestavby,podkroví,snižování stropù vèetnì izolací,odhluènìní stìn,podhledy,pøíèky,podlahy,malby,interierové pøestavby,rekonstrukce bytových jader na klíè

Komenského 89, Plzeò 32300 Poslat Poptávku
GIPSPROFIL s.r.o.

GIPSPROFIL s.r.o.GIPSPROFIL s.r.o.

výroba profilù pro sádrokarton, suchá výstavba

http://www.gipsprofil.cz - Pod Všemi svatými 7, Plzeò 30100 Poslat Poptávku
Žilák Ervín - Sádrokartony Žilák

Žilák Ervín - Sádrokartony ŽilákŽilák Ervín - Sádrokartony Žilák

Nabízíme montហsdk a minerálních podhledù,rekonstrukce bytù a domù,obkladaèské práce a rekonstrukce koupelen.

http://www.zilak.eu - Komenského 456, Zdice 26751 Poslat Poptávku
Pøírodní bydlení, ekostavby, døevostavby a sruby - Engamont s.r.o.

Pøírodní bydlení, ekostavby, døevostavby a sruby - Engamont s.r.o.Pøírodní bydlení, ekostavby, døevostavby a sruby - Engamont s.r.o.

Praktický web pøírodního stavitele Jakuba Gajdy o krásných, zdravých, šetrných a moderních stavbách ze døeva, kamene, hlíny a jiných materiálù. Sledujte 1. stavaøský videoblog v èeštinì a staòte se fanoušky harmonického bydlení v

http://www.prirodnibydleni.cz/ - Mariánská 259, Frenštát pod Radhoštìm 74401 Poslat Poptávku
AZ WOOD, a.s. - AZ WOOD, a.s.

AZ WOOD, a.s. - AZ WOOD, a.s.AZ WOOD, a.s. - AZ WOOD, a.s.

Výroba a prodej obytných domù, zahradních chat, zahradních domkù, domkù na náøadí, altánù, pergol, dìtských høiš,garáží, garážových stání, zahradních doplòkù, vchodových palubkových dveøí a døevìných tesaøských zárubní.

http://www.azwood.cz - Drážní 7, Brno - Slatina 62700 Poslat Poptávku
A1 servis CZ

A1 servis CZA1 servis CZ

Rekonstrukce interiérù i exteriérù, Protipožární ochrana,HILTI,PROMAT

http://www.servisbrno.com - Glocova 680/39, Brno 62000 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem