Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Restaurace se sportovním vyžitím

Nenalezena žádná další podkategorie

Katalog - Restaurace se sportovním vyžitím

Luboš Zábranský - restaurace U Jezírka

Luboš Zábranský - restaurace U JezírkaLuboš Zábranský - restaurace U Jezírka

Restaurace s areálem na paintball,minigolf,nohejbal. Kapacita restaurace je 50 míst,z toho 25 salonek.Je zde možnost poøádání oslav,firemních veèírkù,celodenních akcí,svateb,promocí.Venkovní grilování a rožnìní.

http://www.paintball.ujezirka.sweb.cz - Tuøany 95, Tuøany 27379 Poslat Poptávku
Pavla Vopatová - Penzion Na Kovárnì Tisá.

Pavla Vopatová - Penzion Na Kovárnì Tisá.Pavla Vopatová - Penzion Na Kovárnì Tisá.

Rodinný penzion v CHKO Labské pískovce a blízkosti NP Èeské Švýcarsko. Souèástí je tenisové høištì, sauna, fitness, dìtské høištì. Navštivte jedineènou krajinu pískovcových vìží Tisá, Ostrov, Dìèínský snìžník èi Pravèická brána

http://www.nakovarne.com - Tisá 302, Tisá 40336 Poslat Poptávku
REPOS CENTRE a.s. - Squash Horomìøice

REPOS CENTRE a.s. - Squash HoromìøiceREPOS CENTRE a.s. - Squash Horomìøice

Malé, rodinné, sportovní a relaxaèní centrum. Provozujeme 3 squashové kurty, z toho 1 multifunkèní (sálová kopaná, basketball, cvièení), tenisový kurt, solárium, kosmetiku, masáže, Mateøské centrum a rodinný klub Pohoda, restaurac

http://www.squashhoromerice.cz - Nebušická 709, Horomìøice 25262 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem