Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Staroèeské restaurace

Nenalezena žádná další podkategorie

Katalog - Staroèeské restaurace

Jitka Bezdìková - Restaurace - U Soudku

Jitka Bezdìková - Restaurace - U SoudkuJitka Bezdìková - Restaurace - U Soudku

Rodinná restaurace s pøíjemným interiérem, nabízející teplou i studenou domácí kuchyni. Èepujeme Gambrinus 10°, Gambrinus 11° a Kofolu.

http://usoudku.wbs.cz/ - Bohuslava Martinù 913/17, Plzeò 32300 Poslat Poptávku
Aleš Mildorf - Restaurace Na Knížecí

Aleš Mildorf - Restaurace Na KnížecíAleš Mildorf - Restaurace Na Knížecí

Staroèeská restaurace s nabídkou hotové i minutkové kuchynì. Možnost využití 2 salónkù k poøádání oslav a spoleèenských akcí. Dìtský koutek. Nabídka sudových vín a jiných pochutin z Jižní Moravy. Tìšíme se na Vaši návštìvu.

http://www.restauracenaknizeci.cz - Mšec 53, Mšec 27064 Poslat Poptávku
Jan Žák - Hospoda na Panské

Jan Žák - Hospoda na PanskéJan Žák - Hospoda na Panské

Vesnická hospoda s celoroèním provozem vèetnì ubytování. Ležíme v blízkosti orlické pøehrady. Zamìøujeme se na typické èeské "hotovky", ale umíme napøíklad i svoji pizzu a mnoho dalších gastronomických pochoutek. Platba kartami m

Kluèenice 4, Kluèenice 26235 Poslat Poptávku
B.B.Centrum s.r.o. - Zetor bar

B.B.Centrum s.r.o. - Zetor barB.B.Centrum s.r.o. - Zetor bar

Bowlingové centrum s bezprovázkovými stavìèi. Souèástí je také restaurace a koktejlový bar. Souèástí objektu je staroèeský Hostinec Melicharka s otevøeným grilem a klidnou atmosférou. O patro níž je music klub Zetor bar, kde je do

http://www.zetorbar.cz - Františka Melichara 1975, Brandýs nad Labem 25001 Poslat Poptávku
AZ LONY, s.r.o. - Statek Lony

AZ LONY, s.r.o. - Statek LonyAZ LONY, s.r.o. - Statek Lony

Statek Lony nabízí konferenèní prostory,k dispozici je i technické vybavení.Konferenèní sál(120osob) a salonek(50osob),k dispozici je i ubytování (77lùžek)a staroèeská restaurace.Kousek od Prahy,v klidné lokalitì. Pøijeïte a pozne

http://www.pension-lony.cz - Kozovazy 12, Mochov 25087 Poslat Poptávku
Jiøí Piskaè - Restaurace Albion

Jiøí Piskaè - Restaurace AlbionJiøí Piskaè - Restaurace Albion

Pøedstavujeme Vám restauraci Albion, která nabízí kvalitní gastronomické služby nedaleko centra Pardubic. Pro firmy pøipravíme rauty, bankety a jiné spoleèenské akce. Na objednávku Vám ugrilujeme kýtu, kolena, ryby a jiné pochouty

http://www.restaurace-albion.cz - Dašická 1712, Pardubice 53003 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem