Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Prùmyslové technika - Prodej pro firmy

Nenalezena žádná další podkategorie

Katalog - Prùmyslové technika - Prodej pro firmy

Robert Beneš - BESO - BESO- Robert Beneš

Robert Beneš - BESO - BESO- Robert BenešRobert Beneš - BESO - BESO- Robert Beneš

Oprava a prodej prùmyslových armatur, uzavíracích, pojistných, redukèních, regulaèních ventilù, armatur s pneumatickým i elektropohonem, zpìtné klapky, odvadìèe kondenzátu, manometry. Revize a èištìní vnitøních pl᚝ù tlakových ná

http://www.besoservis.cz - Husovo námìstí 100, Mladá Vožice 39143 Poslat Poptávku
SOLLAU s.r.o. - Magnety Sollau

SOLLAU s.r.o. - Magnety SollauSOLLAU s.r.o. - Magnety Sollau

SOLLAU s.r.o. Vyrábí a prodává magnetické separátory, magnety, magnetické èoèky, magnetické pásky, magnetická folie, bøemenové magnety, magnety pro sbìrné suroviny, magnetická metla, detektory kovù, neodymové magnety a feritové ma

http://www.magnet-technology.cz/ - Sehradice 217, Dolní Lhota u Luhaèovic 76323 Poslat Poptávku
Mgr. Leona Meindlová - Leon Scale

Mgr. Leona Meindlová - Leon ScaleMgr. Leona Meindlová - Leon Scale

Nabízíme prodej a SERVIS registraèních pokladen, širokou nabídku vah, ale i systémy pøipravené na míru pro Vaši firmu. V oboru se pohybujeme už 15 let a jsme schopni poskytnout Vám kvalifikovanou pomoc pøi výbìru vhodného zaøízení

http://www.vahypokladny.cz - Seifertova 57, Jihlava 58601 Poslat Poptávku
Köster - Èeská republika spol. s r.o. - Köster

Köster - Èeská republika spol. s r.o. - Köster Köster - Èeská republika spol. s r.o. - Köster

prodej a pronájem svaøovací techniky pro svorníkové sváøení, prodej svorníkù a èepù dle EN 13918, DIN 32500 a 32501, svaøování na zakázku, poradenská èinnost

http://www.koster.cz - Nádražní 235, Žacléø 54201 Poslat Poptávku
Ing.Zdenìk Štuksa - Kompresory a úprava vzduchu

Ing.Zdenìk Štuksa - Kompresory a úprava vzduchuIng.Zdenìk Štuksa - Kompresory a úprava vzduchu

Konstrukce a výroba jednoúèelových strojù a automatizaèní techniky. S prodejem : Kompresory, manometry, šroubení, rychlospojky, válce, ventily, tlakové hadice, regulátory, maznice, filtry, jednotky úpravy vzduchu, automatizace, p

http://www.ingstuksa.cz - Plzeòská 169, Žebrák 26753 Poslat Poptávku
Kompresory a chlazení s.r.o.

Kompresory a chlazení s.r.o.Kompresory a chlazení s.r.o.

Prodáváme kompresory šroubové, pístové, naftové, elektrické, KAESER, Schneider, provádíme servis a generální opravy Atlas Copco, ATMOS, Gardner-Denver. ÈKD. Instalujeme sušièky, filtry, separátory Donaldson Ultrafilter, Schneider,

http://www.kompresory-chlazeni.cz - Pražská 970/76, Letovice 67961 Poslat Poptávku
Purity Control spol. s r.o. - Purity Control

Purity Control spol. s r.o. - Purity ControlPurity Control spol. s r.o. - Purity Control

Úprava a èištìní vody pro prùmysl i domácnosti. Dodáváme úpravny vod, zmìkèovaèe vody, filtry, reverzní osmózy, desinfekci vod, dávkovací èerpadla, neutralizaèní stanice, chemické èistírny odpadních vod. Zastoupení firem Milton Ro

http://www.davkovacicerpadla.cz - Pøemyslovcù 30, Ostrava 70900 Poslat Poptávku
Giga Technologies s.r.o. - BROZIAT GRUPPE

Giga Technologies s.r.o. - BROZIAT GRUPPEGiga Technologies s.r.o. - BROZIAT GRUPPE

Odkup a prodej použitých strojù na zpracování plechu (ohýbaèky, lasery, vysekávací a dìrovací lisy) svìtoznámých firem Trumpf, Hammerle, HACO, Bystronic, Beyeler, Amada, Weinbrenner, LVD.

http://broziat.technolog.cz - Prosecká 97, Praha 19000 Poslat Poptávku
ProfCom, s.r.o. - ProfCom, s.r.o.

ProfCom, s.r.o. - ProfCom, s.r.o.ProfCom, s.r.o. - ProfCom, s.r.o.

Firma ProfCom, s.r.o. je distributorem a dodavatelem konektorové techniky, elektro-mechanických a elektronických dílù, komponentù pro automatizaci, fotovoltaiku, LED osvìtlení a s tím spojených služeb.

http://www.profcom.cz - Havlíèkova 822 , Kolín 28002 Poslat Poptávku
Zefyr s.r.o. - Zefyr s.r.o. Sklolaminatove potrubi

Zefyr s.r.o. - Zefyr s.r.o. Sklolaminatove potrubiZefyr s.r.o. - Zefyr s.r.o. Sklolaminatove potrubi

Dodávka, montហa engineering sklolaminátových potrubních systémù a sklolaminátových armatur. Potrubní systémy dosahující tlaku až 400bar. Výroba sklolaminátových výrobkù a provádìní laminaèních prací.

http://www.zefyr-grp.com - Hùlkova 16, Praha 19700 Poslat Poptávku
Martin Plaèek - Kompresory Plaèek

Martin Plaèek - Kompresory PlaèekMartin Plaèek - Kompresory Plaèek

Prodej, servis a opravy kompresorù dodáváme: kompresory, vývìvy a dmychadla, úpravu stlaèeného vzduchu, pneumatické náøadí a prvky, sušièky, filtry a ekologické odluèovaèe vody a oleje. provádíme: rozvody vzduchu, revize, pùjèo

http://www.a-kompresory.cz - Chebská 47, Plzeò-Køimice 32200 Poslat Poptávku
Døevoobrábìcí stroje s.r.o. - Døevoobrábìcí stroje

Døevoobrábìcí stroje s.r.o. - Døevoobrábìcí strojeDøevoobrábìcí stroje s.r.o. - Døevoobrábìcí stroje

Prodej a servis døevoobrábìcích strojù a nástrojù, nových i použitých. Olepovaèky hran, Formátovací pily, CNC obrábìcí centra a t.d.

http://www.drevoobrabeci-stroje.cz - Podivínská 1308, Velké Bílovice 69102 Poslat Poptávku
UNICODE M&D, s.r.o - UNICODE M&D

UNICODE M&D, s.r.o - UNICODE M&DUNICODE M&D, s.r.o - UNICODE M&D

Nabízíme øešení v oblasti èárového kódu a etiketování. Distribuce termo a termotransferových tiskáren etiket GODEX a CITIZEN. Prodej etiket a ttr pásek. Výroba manuálních a automatických aplikátorù etiket. Snímaèe èárového kódu a

http://www.unicode.cz - Karlovo námìstí 161, Pelhøimov 39301 Poslat Poptávku
HaPeSoft s.r.o.

HaPeSoft s.r.o.HaPeSoft s.r.o.

Automatizace, aplikace, programy, servis a opravy pro øídící systémy SIEMENS SIMATIC PLC S7, S5. Oblast èinnosti: programování STEP 7 (STEP 5), vizualizace HMI Scada WinCC Flexible (ProTool), servis, konzultace, náhradní díly.

http://www.hapesoft.cz - Malá Bìlá 73, Bakov nad Jizerou 29401 Poslat Poptávku
VEEM TRADING, s.r.o. - VEEM TRADING

VEEM TRADING, s.r.o. - VEEM TRADINGVEEM TRADING, s.r.o. - VEEM TRADING

Vakuové pøísavky a komponenty,automatizace,pneumatické úchopové systémy-chapaèe,nùžky a kleštì,stavebnicobé systémy.Vakuové manipulaèní systémy.Vakuové pumpy pro lehký i tìžký prùmysl.Ochranné systémy pro stroje,obložení kluzných

http://www.veemtrading.cz - Lozíbky 17, Brno 61400 Poslat Poptávku
abala.eu stroje obaly folie s. r. o.

abala.eu stroje obaly folie s. r. o.abala.eu stroje obaly folie s. r. o.

balící stroje pro potravináøský prùmysl, potravináøské technologie, stroje a technologie pro mlékárny a sýrárny, èistící a dezinfekèní prostøedky pro potravináøský prùmysl, metaldetektory, vzduchotechnika, skladová automatizace a

http://www.abala.eu - Denkova 3602, Kromìøíž 76701 Poslat Poptávku
VELTEKO CZ s.r.o. - Velteko

VELTEKO CZ s.r.o. - VeltekoVELTEKO CZ s.r.o. - Velteko

Komplexní prodej a projekce balicích linek, balicích strojù, balicích zaøízení a balicí techniky. Zajišujeme také dodávku, montហi servis balicích strojù, dávkovaèù, vkladaèù a dalších komponentù na balení produktù vèetnì obalù

http://www.velteko.cz - K Borovièkám 1716, Vlašim 25801 Poslat Poptávku
Pavel Eliᚠ- Gastronomické technologie Eliáš

Pavel Eliᚠ- Gastronomické technologie EliášPavel Eliᚠ- Gastronomické technologie Eliáš

prodej a opravy gastronomických profesionálních zaøízení v kuchyních a stravovacích zaøízeních, kompletní vybavení a rekonstrukce stravovacích zaøízeních

http://www.progastro.cz - Brnìnská 48, HUSTOPEÈE U BRNA 69301 Poslat Poptávku
TUBI ITALIA BOHEMIA - TUBI ITALIA BOHEMIA

TUBI ITALIA BOHEMIA - TUBI ITALIA BOHEMIATUBI ITALIA BOHEMIA - TUBI ITALIA BOHEMIA

Èeský výrobce plastových hadic - technické pro vodu a stlaèený vzduch, pro pøipojení pneumatického náøadí, postøikovaèe pro zemìdìlství, nízkotlaké a støedotlaké, zahradní hadice, sací spirálové, praèkové a sprchové, hadicová vodo

http://www.tubiitalia.com - Nový Dvùr 2, Pacov 39501 Poslat Poptávku
TechnoBank, s.r.o. - TechnoBank, s.r.o. - prùmyslový nábytek

TechnoBank, s.r.o. - TechnoBank, s.r.o. - prùmyslový nábytekTechnoBank, s.r.o. - TechnoBank, s.r.o. - prùmyslový nábytek

Výroba a prodej: kovové šatní skøíòky, dílenský nábytek, školní nábytek, kovové skøínì, regály, kartotéky, trezory, mìstský mobiliáø. Vybavujeme výrobní závody, školy, sporotvitì...

http://www.technobank.cz - Evropská 106/650, Praha 6 16000 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem