Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Øemesla

Katalog - Øemesla

MACHSTAV - Foukané izolace

MACHSTAV - Foukané izolaceMACHSTAV - Foukané izolace

Naše parketa jsou foukané izolace, stropní izolace, tepelná izolace, podlahové rošty, sendvièové panely, dutinová izolace. KONZULTACE ZDARMA, PROMÌØENÍ ZDARMA, CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA, nemusíte nikam jezdit, pøijedeme k Vám, prvotøí

http://www.machstav.cz - Okružní 19, Dobronín 58812 Poslat Poptávku
Trojan Jan - Umìlecké kováøství Trojan Jan

Trojan Jan - Umìlecké kováøství Trojan JanTrojan Jan - Umìlecké kováøství Trojan Jan

Zabývám se umìleckokováøskou zakázkovou výrobou, tak i zámeènickými pracemi. Od drobných kovaných dárkù, pøez krbové náøadí, interiérové doplòky, svítidla,dveøní kování,møíže,vrata,ploty,brány,zábradlí. Spokojenost zákazníka -

http://www.trojanjan.cz - Èernokostelecká 4, Øíèany u Prahy 25101 Poslat Poptávku
Vojtìch Smejkal - Podlahy - Vojtìch Smejkal

Vojtìch Smejkal - Podlahy - Vojtìch SmejkalVojtìch Smejkal - Podlahy - Vojtìch Smejkal

Kompletní servis parket. Pokládka vlysù, zámeckých kazet, interzií. Exotické døeviny. Renovace parket (broušení, lakování, tmelení, španování).

http://vsparket.cz - Žižkova 1809/26, Karviná - Mizerov 73401 Poslat Poptávku
Radovan Moravec - Hodinový manžel Radovan Moravec

Radovan Moravec - Hodinový manžel Radovan MoravecRadovan Moravec - Hodinový manžel Radovan Moravec

Služby které mohou pomoci vylepšit vzhled vašeho bytu nebo vyøešit vaše trápení s údržbou, opravou nebo úpravou bytu a jeho vybavení. Nabízí drobné øemeslnické práce v expresních termínech, èasto i v den objednání a jejich precizn

http://www.e-hodinovy-manzel-praha.cz - Prosecká 683/115, Praha 9 19000 Poslat Poptávku
Filip Juøica - Tesaøství - Filip Juøica

Filip Juøica - Tesaøství - Filip JuøicaFilip Juøica - Tesaøství - Filip Juøica

Zhotovíme:støešní vazby,døevostavby,Valašské roubenky,pùdní vestavby, garážová stání,pergoly,zateplené venkovní døevìné fasády,altány,balkóny, interiérové schodištì,interiérové obložení palubkami,zahradní doplòky pro dìti....

http://www.tesarstvi-roubenky.webnode.cz - Trojanovice 805, Frenštát pod Radhoštìm 74401 Poslat Poptávku
Peter Veterník - Elektrorevize Veterník

Peter Veterník - Elektrorevize VeterníkPeter Veterník - Elektrorevize Veterník

Revize elektroinstalací,hromosvodù,náøadí, spotøebièù,sváøeèek. Rekonstrukce a montហel.instalaci bytù, rod.domù,kuchyní,koupelen. Výmìna jistièù,rozvádìèù,zásuvek. Montហpøípojek nn.,chránièù,pøepìových ochran. Havárie e

http://www.elektrorevize-veternik.cz - Støádalù 16, Ostrava 71800 Poslat Poptávku
stanislav macura - zednik ostrava

stanislav macura - zednik ostravastanislav macura - zednik ostrava

Zednik Ostrava-provádím zednické práce v Ostravì a okolí do 30 km,rekonstrukce a renovace koupelen,pokládku obkladù a dlažby,omítky,malby,nátìry,ùdržba,opravy bytových a nebytových prostorù.Více info a reference o provádìných díle

http://zednik-ostrava.webnode.cz/ - mírová 35, ostrava 70300 Poslat Poptávku
Karel Stankuš - Podlaháøství Stankuš

Karel Stankuš - Podlaháøství StankušKarel Stankuš - Podlaháøství Stankuš

Provádím pokládky plovoucích, masivních a korkových podlah, PVC èi kobercù. Zajišuji montáže dveøí a žaluzií.

http://www.podlaharstvistankus.com - Vlašimská 1786, Benešov 25601 Poslat Poptávku
Jan Jáchim - Hodinový manžel

Jan Jáchim - Hodinový manželJan Jáchim - Hodinový manžel

Jmenuji se Jan Jáchim a nabízím vám služby hodinového manžela,který nabízí stavební a montážní práce nejen pro vaši domácnost.Jedná se zejména o provedení oprav a údržbu domácnosti, instalatérské, malíøské i zednické práce.

http://chim.kvalitne.cz/ - Na Veselí 1206/14, Praha 14000 Poslat Poptávku
Vladan Èerný - Vladan Èerný - stavební èinnost

Vladan Èerný - Vladan Èerný - stavební èinnostVladan Èerný - Vladan Èerný - stavební èinnost

Cílem naší práce je pøedevším realizace novostaveb a bytových domù, rekonstrukce soukromých i komerèních domù, fasády, zateplení fasád, pùdní vestavby, pøestavby, modernizace bytových jader a další komplexní èinnosti spojené se st

http://www.stavby-olomouc.eu - Thomayerova 417/7, Olomouc 77900 Poslat Poptávku
Zbynìk Janouš - zetservis

Zbynìk Janouš - zetservisZbynìk Janouš - zetservis

Služby hodinového manžela,drobné opravy v domáctnosti,servis pc a ntb,výroba a servis elektroniky,malování,nátìry,sádrokarton,elektro ad.

http://zetservis.webnode.cz - Radnièní 534, Tanvald 46841 Poslat Poptávku
Podlaháøství-truhláøství Zvoníèek - Podlaháøství Zvoníèek

Podlaháøství-truhláøství Zvoníèek - Podlaháøství ZvoníèekPodlaháøství-truhláøství Zvoníèek - Podlaháøství Zvoníèek

Kompletní realizace,renovace a pokládka podlah na klíè.Drobná výroba nábytku. Podlahové krytiny-koberce,PVC,linoleum,vinyl,masivní podlahy,laminátové podlahy,parkety,renovace podlah,Montហdøezù,kuchyòských desek a parapetù. V naš

http://www.podlahyanabytek.shop1.cz - 241, Rudoltice 56125 Poslat Poptávku
Igor Zaytsev - Igor Zajcev

Igor Zaytsev - Igor ZajcevIgor Zaytsev - Igor Zajcev

Nabídka malíøských a lakýrnických prací. Rekonstrukce bytových jader, interiérù. Pokládání dlažeb a obkladù, plovoucích podlah.

http://www.izazap.eu - Sámova 945, Praha-Vršovice 10100 Poslat Poptávku
UNIBUILD - Stavební firma

UNIBUILD - Stavební firmaUNIBUILD - Stavební firma

Jsme stavební firma a provádíme tyto práce. Stavba rodinních domù na klíè,rekonstrukce,pøestavby,malování,elektro instalace,zámková dlažba,sádrokartony,støechy,demolice,základové desky ,zemní práce,veškeré stavební práce.

http://www.unibuild.cz - Nový Zlíchov 3172/6, Praha 15000 Poslat Poptávku
Milan Novák - MEILLA building works

Milan Novák - MEILLA building worksMilan Novák - MEILLA building works

Táborská firma specializující se na vnìjší kontaktní zateplovací systémy budov. Dále provádíme výmìny oken, dveøí... viz webové stránky s ceníkem služeb.

http://www.izobydleni.websnadno.cz/ - Poøíèní 107, Tábor 39001 Poslat Poptávku
Dana Gibalová - Kožešnictví Gibalová

Dana Gibalová - Kožešnictví GibalováDana Gibalová - Kožešnictví Gibalová

výroba konfekce z kùže a kožešin-zakázkové šití kožichù na míru výroba kožešinových rukavic, baèkor, dìtských baèkùrek,èepic, nánožníkù, límcù, rukávníkù atd. výroba kožených a kožešinových palet a pl᚝ù opravy, úpravy a pøe

http://www.kozesnictvi-gibalova.cz - Jelenice 3, Velký Borek 27731 Poslat Poptávku
Josef Frydrych - MYKOS -mikrovlny

Josef Frydrych - MYKOS -mikrovlnyJosef Frydrych - MYKOS -mikrovlny

Sanace zdiva a døeva, vysušování zdiva, likvidace døevomorky, hubení èervotoèe, mikrovlnné vysušování, vysoušení zdiva, døevomorka, èervotoè

http://www.mykos.cz - Jablunkovská 406, Tøinec 73961 Poslat Poptávku
Pavlína Klemerová - PK vonné svíce

Pavlína Klemerová - PK vonné svícePavlína Klemerová - PK vonné svíce

Výroba a prodej parafínových vonných svící, svící z palmového vosku, svící na zakázku.

http://www.pksvice.cz - Šachetní 135, Královské Poøíèí 35741 Poslat Poptávku
Helena Lišková - Helena Lišková

Helena Lišková - Helena LiškováHelena Lišková - Helena Lišková

výroba a prodej šperkù ,bižuterie z korálkù,drátovaných šperkù a dalších odìvních a bytových doplòkù

http://www.rucnipraceleon.websnadno.cz - Družstevní 471, Dobrovice 29441 Poslat Poptávku
SATO Tanvald, spol. s r.o. - SATO Tanvald

SATO Tanvald, spol. s r.o. - SATO TanvaldSATO Tanvald, spol. s r.o. - SATO Tanvald

Topenáøství, instalatérství, plynoservis, elektroinstalace. Stavby na klíè. Montហtopení, sádrokarton, kotle, kotelna, koupelny, tepelná èerpadla, centrální vysavaèe, klimatizace. Zastoupení JUNKERS, VAILLANT, DAKON, IMMERGAS, LI

http://www.sato-tanvald.cz - Èeská 283, Tanvald 46841 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2014 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem