Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Stavebnické - Øemesla

Nenalezena žádná další podkategorie

Katalog - Stavebnické - Øemesla

« 1 2 3 4 5 »
Robert Porš - Robert Porš - zednictví

Robert Porš - Robert Porš - zednictvíRobert Porš - Robert Porš - zednictví

Rekonstrukce koupelen Liberec, Rekonstrukce bytových jader na klíè, obkladaèské práce, rekonstrukce domù a bytù

http://www.krasnejsi-koupelny.cz - Vlnaøská, Liberec 46006 Poslat Poptávku
Robert Packo - Zednictví

Robert Packo - Zednictví Robert Packo - Zednictví

Provádíme : novostavby , rekonstrukce staveb , renovace památkových fasád ,obklady - dlažby ,sadrokartony , veškeré stavebnì øemeslné práce Osobní Vizitka http://www.stavby-packo.ic.cz/ Telefon: +420 732 360 361 Královehr

http://www.stavby-packo.estranky.cz/ - Pøadlácká 38, BROUMOV 55001 Poslat Poptávku
Milan Novák - MEILLA building works

Milan Novák - MEILLA building worksMilan Novák - MEILLA building works

Táborská firma specializující se na vnìjší kontaktní zateplovací systémy budov. Dále provádíme výmìny oken, dveøí... viz webové stránky s ceníkem služeb.

http://www.izobydleni.websnadno.cz/ - Poøíèní 107, Tábor 39001 Poslat Poptávku
UNIBUILD - Stavební firma

UNIBUILD - Stavební firmaUNIBUILD - Stavební firma

Jsme stavební firma a provádíme tyto práce. Stavba rodinních domù na klíè,rekonstrukce,pøestavby,malování,elektro instalace,zámková dlažba,sádrokartony,støechy,demolice,základové desky ,zemní práce,veškeré stavební práce.

http://www.unibuild.cz - Nový Zlíchov 3172/6, Praha 15000 Poslat Poptávku
Igor Zaytsev - Igor Zajcev

Igor Zaytsev - Igor ZajcevIgor Zaytsev - Igor Zajcev

Nabídka malíøských a lakýrnických prací. Rekonstrukce bytových jader, interiérù. Pokládání dlažeb a obkladù, plovoucích podlah.

http://www.izazap.eu - Sámova 945, Praha-Vršovice 10100 Poslat Poptávku
Koupelny Vídenský spol. s r.o.

Koupelny Vídenský spol. s r.o.Koupelny Vídenský spol. s r.o.

Renovace a rekonstrukce koupelen, vybavení koupelen, dále výroba kuchyòských linek, prodej sádrokartonu, zednické, obkladaèské, vodoinstalo, topenáøské, elektro, stavební a podlaháøské práce. Provádíme také rekonstrukce a renovace

http://www.koupelny-vidensky.cz/ - Dukelská tøída 258/41, Brno 61400 Poslat Poptávku
MERO stav s.r.o. - umìlý kámen

MERO stav s.r.o. - umìlý kámenMERO stav s.r.o. - umìlý kámen

Prodej a pokládka umìlého i pøírodního kamene na fasády, sokly, do interiérù; produkty CULTURED STONE, PARMUR, MODULO, CHELSEASTONE, MAGICRETE, WILDSTONE, pøírodní obkladové kameny DEKSTONE, pøírodní kamenná dlažba, cihlové lícovk

http://www.merostav.cz - V Zámku 249, Pozoøice 66401 Poslat Poptávku
Vladan Èerný - Vladan Èerný - stavební èinnost

Vladan Èerný - Vladan Èerný - stavební èinnostVladan Èerný - Vladan Èerný - stavební èinnost

Cílem naší práce je pøedevším realizace novostaveb a bytových domù, rekonstrukce soukromých i komerèních domù, fasády, zateplení fasád, pùdní vestavby, pøestavby, modernizace bytových jader a další komplexní èinnosti spojené se st

http://www.stavby-olomouc.eu - Thomayerova 417/7, Olomouc 77900 Poslat Poptávku
Budstav Company - Výškové práce Praha, Pardubice a Karlovy Vary.

Budstav Company - Výškové práce Praha, Pardubice a Karlovy Vary.Budstav Company - Výškové práce Praha, Pardubice a Karlovy Vary.

Výškové práce horolezeckou a speleologickou technikou. Èištìní, opravy a nátìry fasád, instalace zábran proti ptactvu, mytí oken, kácení stromù, montážní práce ve výškách, odborné poradenství.

http://www.vyskoveprace-praha-pardubice.cz - Nový Zlíchov 6, Praha 5 15000 Poslat Poptávku
Pavel Hyka - PH stav stavební firma Most

Pavel Hyka - PH stav stavební firma MostPavel Hyka - PH stav stavební firma Most

Stavební firma PH stav Most - rekonstrukce, zateplování Stavební firma PH stav byla založena v roce 2008. Naší hlavní èinností je zateplování rodinných domkù, panelových domù a prùmyslových objektù. Dále se naše firma zaèala sp

http://www.ph-stav.cz - J. Ševèíka 833/3, Most 43401 Poslat Poptávku
BERRISTAV - Stavební práce Pøíbram

BERRISTAV - Stavební práce PøíbramBERRISTAV - Stavební práce Pøíbram

Kompletní rekonstrukce a pøestavby.Veškeré zednické,sádrokartonáøské,malíøské a lakýrnické práce.

www.berristav.cz - Smolotely 20, Smolotely 26263 Poslat Poptávku
Andrea Formánková

Andrea FormánkováAndrea Formánková

Provádíme nové výstavby a opravy plotù dle pøání zákazníka.Oplocení zahrad RD,høiš,prùmyslových objektù.Nabídneme zboží od více dodavatelù k porovnání cen a poradíme nejjednodušší øešení.Stavíme v nejkratší možné dobì s ohledem n

http://www.ploty-stavba-oprava.webnode.cz - Labská 986, Hradec Králové 50002 Poslat Poptávku
Jaroslav Horský - Jaroslav Horský - stavební èinnost

Jaroslav Horský - Jaroslav Horský - stavební èinnostJaroslav Horský - Jaroslav Horský - stavební èinnost

Pokládka zámkové dlažby Stavební a zednické práce Ploty-Komponenty Palisády-okrasné prvky Obklady,fasády,plastová okna Drenáže,vpustì,svody odvodnìní Zemní práce

http://www.jaroslavhorsky.wz.cz - Moskevská 3114, Kladno 27204 Poslat Poptávku
STAMAL PLUS, s.r.o. - Stamal

STAMAL PLUS, s.r.o. - StamalSTAMAL PLUS, s.r.o. - Stamal

Zajišujeme výstavbu a rekonstrukce bytových domù jak pro soukromý, tak i pro veøejný sektor. Provádíme výstavbu, rekonstrukce, demolice a jiné øemeslné práce. Je pro nás samozøejmostí realizovat díla v kvalitì odpovídající pøedst

http://www.stamalplus.cz - Dìlnická 392, Dolní Bøežany 25241 Poslat Poptávku
Jan Stehlík - Jan Stehlík (Sanace - Opravy - Rekonstrukce)

Jan Stehlík - Jan Stehlík (Sanace - Opravy - Rekonstrukce)Jan Stehlík - Jan Stehlík (Sanace - Opravy - Rekonstrukce)

Izolace vlhkého zdiva, odvìtrání radonu a vlhkosti, odvodnìní staveb a pozemkù, ochrana základù proti podmáèení, sanaèní omítky, kompletní rekonstrukce, sádrokartony, zámková dlažba, zednické práce.

http://www.sanace-stehlik.cz - Zahradní 516, Øevnièov 27054 Poslat Poptávku
Josef Gajdoš

Josef GajdošJosef Gajdoš

Provádíme zateplování fasád. Nabízíme veškeré stavební a zednické práce. Poskytujeme služby v programu Zelená úsporám.

http://www.fasadygajdos.cz - Nádražní 5, Bøeclav 69141 Poslat Poptávku
Petr Laška - Sdružení - ZSP, Petr Laška

Petr Laška - Sdružení - ZSP, Petr LaškaPetr Laška - Sdružení - ZSP, Petr Laška

Stavební práce, dodávka a montហplastových oken, rekonstrukce bytových jáder, pokládka zámkové dlažby, stavby komínù a krbù, rekonstrukce RD, prodej stavebního materiálu

http://www.sdruzeni-zsp.webnode.cz - Za Školou 71/4, Dobronín 58812 Poslat Poptávku
Šárka Wünschová - ALUMIT

Šárka Wünschová - ALUMITŠárka Wünschová - ALUMIT

Výroba a montហhliníkového zábradlí - interiér, exteriér, balkonové, francouzská okna, pøístøešky. Zasklívání balkonù a lodžií. Fiberglassová okna a dveøe.

http://www.alumit.cz - Oblekovice 66, Znojmo 67 81 Poslat Poptávku
Okna Macek s.r.o.

Okna Macek s.r.o.Okna Macek s.r.o.

Dodáváme a montujeme kvalitní plastová okna a dveøe z PVC profilù VEKA, døevìná eurookna a dveøe, hliníková okna a dveøe z profilù Heroal. Dále nabízíme také interiérové dveøe, garážová vrata Ryterna a Migas-Door, støešní okna a o

http://www.oknamacek.cz - Nádražní 1701, Dubòany 69603 Poslat Poptávku
Antonín Damborský - AD topné systémy

Antonín Damborský - AD topné systémyAntonín Damborský - AD topné systémy

Dodávka montáž: podlahové a stìnové vytápìní, podlahové konvektory, stropní chlazení, tepelná èerpadla. Možnost zajištìní projektu a financování.

http://www.adtop.cz - Husova 378, Pardubice 53003 Poslat Poptávku
« 1 2 3 4 5 »

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem