Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Služby

Katalog - Služby

Starlux s.r.o. - Žaluzie, markýzy rolety

Starlux s.r.o. - Žaluzie, markýzy roletyStarlux s.r.o. - Žaluzie, markýzy rolety

Žaluzie rolety a markýzy jsou naším hlavním sortimentem. Jsme nejvìtším Cílem naší spoleènosti není pouhý prodej žaluzií a rolet, ale hlavnì øešení problematiky stínìní v širším kontextu.

http://www.starlux.cz - Ještìdská 121, Praha 4 14800 Poslat Poptávku
MACHSTAV - Foukané izolace

MACHSTAV - Foukané izolaceMACHSTAV - Foukané izolace

Naše parketa jsou foukané izolace, stropní izolace, tepelná izolace, podlahové rošty, sendvièové panely, dutinová izolace. KONZULTACE ZDARMA, PROMÌØENÍ ZDARMA, CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA, nemusíte nikam jezdit, pøijedeme k Vám, prvotøí

http://www.machstav.cz - Okružní 19, Dobronín 58812 Poslat Poptávku
Fotopasti - Fotopast a fotopasti

Fotopasti - Fotopast a fotopastiFotopasti - Fotopast a fotopasti

Fotopasti patøí v podstatì mezi nejlevnìjší sledovací zaøízení, dokonale nahradí digitální fotoaparát i složité kamerové systémy. Díky fotopasti dokážete zachytit témìø jakýkoli pohyb a dokonale tak ochránit nejen svùj majetek.

http://www.e-fotopast.cz/ - Bìlehradská 269, Pardubice 53009 Poslat Poptávku
Totalmedia - Tvorba www

Totalmedia - Tvorba wwwTotalmedia - Tvorba www

Tvorba www, SEO optimalizace, design internetových stránek, tvorba aplikací na míru, webhosting, Eshopy, Internetové obchody, CMS, katalogy

http://www.totalmedia.cz - Plzeòská 59, Praha 15000 Poslat Poptávku
MHedu s.r.o. - Moudré Hraní

MHedu s.r.o. - Moudré HraníMHedu s.r.o. - Moudré Hraní

Jsme otevøeným prostorem pro setkávání všech, kteøí chtìjí svým dìtem nabídnout aktivity, které rozvíjejí dovednosti, schopnosti a osobnost dítìte smysluplnou, tvoøivou a hravou formou s programem Montessori a PlayWisely®

http://www.moudrehrani.cz - Studentská 312, Karlovy Vary - Doubí 36007 Poslat Poptávku
ÈER - TECH, s.r.o. - èerpací technika

ÈER - TECH, s.r.o. - èerpací technikaÈER - TECH, s.r.o. - èerpací technika

Nabízíme tyto realizace - tlaková kanalizace, domácí vodárny, AT stanice, èerpadla na èistou vodu a kalová. Zajišujeme prodej, montáže, opravy èerpadel,výroba plastových jímek, trubky, tlakové nádoby, hadice, zahradní program, zá

http://www.cer-tech.cz - Buková 17, Praha 3 13000 Poslat Poptávku
Robert Beneš - BESO - BESO- Robert Beneš

Robert Beneš - BESO - BESO- Robert BenešRobert Beneš - BESO - BESO- Robert Beneš

Oprava a prodej prùmyslových armatur, uzavíracích, pojistných, redukèních, regulaèních ventilù, armatur s pneumatickým i elektropohonem, zpìtné klapky, odvadìèe kondenzátu, manometry. Revize a èištìní vnitøních pl᚝ù tlakových ná

http://www.besoservis.cz - Husovo námìstí 100, Mladá Vožice 39143 Poslat Poptávku
Mgr. Petr Stojan - AKompas

Mgr. Petr Stojan - AKompasMgr. Petr Stojan - AKompas

AKompas Brno nabízí nebankovní pùjèky i úvìry na smìnku bez poplatkù a registru , nebankovní pøevody penìz Western Union. Dále jízdenky všech dopravcù , vstupenky- pøedprodej vstupenek, pøíjem inzerce Inzert Expres , Metro. Pùjèov

http://www.akompas.cz - Štefánikova 120/51, Brno 60200 Poslat Poptávku
Josef Myslivec

Josef MyslivecJosef Myslivec

Hodinový Manžel.stavební práce. Drobné øemeslné práce, obkladaèské práce. Pokládka zámkových dlažeb, zhotovení omítek. Opravy Fasád vèetnì památkových fasád. Rekonstrukce bytových jader.Rekonstrukce staveb.Montហsádrokartonù.

http://www.Remys-stav.cz - Plzeòská 10/231, Praha 5 15000 Poslat Poptávku
A+A RENAX, s.r.o. - Stìhování Brno

A+A RENAX, s.r.o. - Stìhování BrnoA+A RENAX, s.r.o. - Stìhování Brno

Stìhování domácností, úøadù a firem. Stìhování a manipulace tìžkými bøemeny. Vyklízení veškerých prostor s ekologickou likvidací odpadu. Autodoprava skøíòovými vozy. Ruèní nakládka i vykládka kamionù, kontejnerù a vagonù.

http://www.stehovani-brno.com - Pøízová 3, Brno 60200 Poslat Poptávku
MWB RECRUITMENT LIMITED - MWB Recruitment Limited t/a CDR

MWB RECRUITMENT LIMITED - MWB Recruitment Limited t/a CDRMWB RECRUITMENT LIMITED - MWB Recruitment Limited t/a CDR

Naší firemní srategií je vybudovat blízkou spolupráci s klienty, která nám dovoluje - díky lepší znalosti firemích procesù, firemní kultury a aktuálních potøeb – neustále zefektivòovat naše služby, aktivnì se podílet na zajišován

http://www.cdr-cz.com - Stodolní 794/21, Ostrava 70200 Poslat Poptávku
Martin Valent - Martin Valent - Foto

Martin Valent - Martin Valent - FotoMartin Valent - Martin Valent - Foto

Kompletní fotografické služby se zamìøením na svatební, slavnostní a spoleèenskou fotografii. Rùzné grafické služby a také fotografické kurzy.

http://www.lifephoto.info - Václavské nám. 68, Praha 11000 Poslat Poptávku
Petr Fusek - HQ Software

Petr Fusek - HQ SoftwarePetr Fusek - HQ Software

Skladový a pokladní systém Spirála pro restaurace, obchody i nejrùznìjší provozovny. Vývoj programù na zakázku. Opravy a repase poèítaèù. Instalace poèítaèových sítí. Instalace kamerových monitorovacích systémù. Tvorba www stráne

http://www.hqsoft.cz - Hájecká 46, Unhoš 27351 Poslat Poptávku
Ing. Antonín Halata - Danì úèetnictví FINEKO

Ing. Antonín Halata - Danì úèetnictví FINEKOIng. Antonín Halata - Danì úèetnictví FINEKO

Vedení úèetnictví, evidence DPH, zpracování daòových pøiznání, mezd, DPH. Úèetnictví fotovoltaických elektráren (FVE). Nebankovní úvìry. Nákup firem, nemovitostí, technologií, zásob. Business plány, podnikatelské zámìry - zpracová

http://ucetnictvi777.webnode.cz - Kadlèákova 1506, Frýdlant n.O. 73911 Poslat Poptávku
Petr Král - Hodinový manžel

Petr Král - Hodinový manželPetr Král - Hodinový manžel

Nabízíme vám služby Hodinového manžela pomocníka pro opravy, údržbu, montáže a další pomoc ve vaší domácnosti, kanceláøi nebo zahradì.

http://www.nejlepsi-hodinovy-manzel.cz/ - Štouraèova 905/5, Brno 63500 Poslat Poptávku
Aleš Hart - Bolero-live music

Aleš Hart - Bolero-live musicAleš Hart - Bolero-live music

Profesionální kapela Bolero nabízí svoji hudební produkci na svatby, plesy, firemní akce a mìstské slavnosti.

http://www.bolero.org.uk - Køižíkova 70, Brno 61200 Poslat Poptávku
Jiøina Zemanová - Strojové výšivky -textilní výroba

Jiøina Zemanová - Strojové výšivky -textilní výrobaJiøina Zemanová - Strojové výšivky -textilní výroba

LOGA, KAPESNÍÈKY DO TANEÈNÍCH, jmenovky pro seniory, výšivky rùzných motivù na trièka a jiné odìvy, aplikace, nášivky, domovenky, výšivky na RIFLE, narozeninové a svatební obrázky.Velikost výšivky až 14x20cm.Nevyšívám na èepice.Ne

http://www.strojovevysivky.cz/ - Žižkovo nám. 1081/15, Liberec 46001 Poslat Poptávku
Eugen Rotter - Stìhování Praha - Autodoprava Rotter

Eugen Rotter - Stìhování Praha - Autodoprava RotterEugen Rotter - Stìhování Praha - Autodoprava Rotter

Stìhování a stìhovací služby pro každého. Stìhování Vaší domácnosti, kanceláøe nebo skladu. Pøeprava a expresní odvoz jednoho nebo pár kusù nábytku, elektroniky a osobních vìcí. Montហa demontហnábytku všech znaèek. Vyklízení

http://www.autodoprava-rotter.cz - Konìvova 902/71, Praha 13000 Poslat Poptávku
Ivana Hanková - Svatební agentura Orchidej

Ivana Hanková - Svatební agentura OrchidejIvana Hanková - Svatební agentura Orchidej

Svatební agentura zabívající se pøípravou svateb od A do Z..

http://svatebni-agentura-orchidej.webnode.cz/ - Josefa Brabce, Ostrava 70200 Poslat Poptávku
Petr Illek - Žhavé Slevy

Petr Illek - Žhavé SlevyPetr Illek - Žhavé Slevy

Pomáháme jak lidem tak i spoleènostem, aby si mohli nakoupit pro sebe èi své zamìstnance služby a nebo zboží se slevami 45%-90%. Každý týden prezentujeme v rùzných mìstech i šest rùzných nabídek našich smluvních partnerù.

http://www.zhave-slevy.cz - Nádražní 521, Liberec 46362 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2014 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem