Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Bowling a kuleèník

Nenalezena žádná další podkategorie

Katalog - Bowling a kuleèník

Wellness & Spa private club Mida s.r.o - Wellness Club MIDA

Wellness & Spa private club Mida s.r.o - Wellness Club MIDAWellness & Spa private club Mida s.r.o - Wellness Club MIDA

Multifunkèní relaxaèní centrum obsahující bowling, fitness a squash, solárium, whirlpool, saunu a dále nabízející klasické a Ayurvédské masáže, lázeòské procedury jako koupel v moøské vodì, termokoupele, lymfodrenáže a oxygen tera

http://www.wellnessclubmida.cz - Pod Klaudiánkou 4c, Praha 4 14700 Poslat Poptávku
Ing. Jiøí Otépka - Bowling SLAVIÈÍN

Ing. Jiøí Otépka - Bowling SLAVIÈÍNIng. Jiøí Otépka - Bowling SLAVIÈÍN

1.Bowlingová herna a restaurace pro 60 osob slouží všem pøáním spoleèenského styku. Vlastní stání pro 11 aut. Nekuøácké a klimatizované zázemí, které jinde ve Slavièínì nenaleznete.Designový interiér, 2 nezkrácené dráhy, obuv výbì

http://www.bowlingslavicin.cz - Obchodní 472, Slavièín 76321 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem