Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Hotelové restaurace

Nenalezena žádná další podkategorie

Katalog - Hotelové restaurace

Vladislava Semšová - Hotel Maxant

Vladislava Semšová - Hotel Maxant Vladislava Semšová - Hotel Maxant

Rodinný hotel s wellness centrem ve Frymburku na bøehu Lipna. Místo pro aktivní dovolenou i relaxaci, v zimì i v létì. Vybavení: Restaurace-cukrárna-bar s mini bowlingem-bazén-infrakabina-sauna-solarium-whirlpool-relaxaèní míst

http://www.hotelmaxant.cz - Frymburk 80, Frymburk 38279 Poslat Poptávku
Krápník s.r.o. - Restaurace Maxim

Krápník s.r.o. - Restaurace MaximKrápník s.r.o. - Restaurace Maxim

nabízíme pøíjemné prostøedí a posezení v restauraci.Èeská i mezinárodní kuchynì, dennì vaøíme chutné menu.Kapacita restaurace 45 míst, salonek 24 míst -Rodinné a pøátelské oslavy, svatební hostiny, rauty, pracovní schùzky, seminá

http://www.restaurace-maxim.com - Macharova 16, Ostrava Pøívoz 70200 Poslat Poptávku
ComHotel s.r.o. - Hotel Meritum Praha

ComHotel s.r.o. - Hotel Meritum PrahaComHotel s.r.o. - Hotel Meritum Praha

Moderní hotel Meritum je umístìný mezi mezinárodním letištìm Praha Ruzynì a centrem Prahy. Nabízí ubytování v pøíjemných a dobøe vybavených pokojích. K dispozici WiFi pøipojení zdarma, monitorované parkovištì, garáž, doprava na le

http://www.hotelmeritum.com/ - Staré námìstí 14, Praha 6 16100 Poslat Poptávku
Hotel Kvìtnice s.r.o. - hotel Kvìtnice

Hotel Kvìtnice s.r.o. - hotel KvìtniceHotel Kvìtnice s.r.o. - hotel Kvìtnice

Hotel Kvìtnice byl založen v roce 1925 a jeho poslední rekonstrukce probìhla pøed 2 lety. Hotel Kvìtnice je situován v pìkném malém mìstì Tišnovì, též nazývaném branou Vysoèiny. Hotel Kvìtnice - TišnovHotel Kvìtnice se nachá

http://www.hotelkvetnice.cz - námìstí Míru 120, Tišnov 66601 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem