Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Pizzerie a italské restaurace

Nenalezena žádná další podkategorie

Katalog - Pizzerie a italské restaurace

K + K Vladimír Krátký s.r.o. - Pizzerie pod letištìm

K + K Vladimír Krátký s.r.o. - Pizzerie pod letištìmK + K Vladimír Krátký s.r.o. - Pizzerie pod letištìm

Nekuøácká pizzerie s pravou italskou pecí. Pøíjemné prostøedí, posezení na zahrádce. V dobì obìda menu za zvýhodnìné ceny. Možnost poøádání rodinných osla, firemních veèírkù, rautù apod.

http://www.pizzerie-chrudim.cz - Škroupova 525, Chrudim 53701 Poslat Poptávku
Obchodní èinnost, s.r.o. - Koruna

Obchodní èinnost, s.r.o. - KorunaObchodní èinnost, s.r.o. - Koruna

Nejvìtší Zábavní centrum v Ostravì.Pravidelné akce ve vlastním clubu. Výborná kuchynì, pizzeria a vše vám dovezeme k vám domu za stejné cenny jako v podnice.

http://www.infokoruna.cz - Mongolská 1529/6, Ostrava 70800 Poslat Poptávku
Venezia Tali Pøeštice - Ristorante Pizzerie Venezie Tali Pøeštice

Venezia Tali Pøeštice - Ristorante Pizzerie Venezie Tali PøešticeVenezia Tali Pøeštice - Ristorante Pizzerie Venezie Tali Pøeštice

Originální italská pizzerie nacházející se v Pøešticích nabízející svým zákazníkùm výbìr z více jak 60 druhù pizzy peèené v peci vytápìné døevem. Nabídka tìstovin, salátù a dalších chutných jídel. Možnost online objednávky pokrmù

http://www.venezia-tali.cz - Husova 83, Pøeštice 33401 Poslat Poptávku
Jan Kohut - MAGNIFICO pizzerie - kavárna

Jan Kohut - MAGNIFICO pizzerie - kavárnaJan Kohut - MAGNIFICO pizzerie - kavárna

22 druhù pizzy, polední menu, víkendové menu, dìstký koutek, rozvoz jídel zdarma, èerstvé bagety a hamburgery, wifi zdarma

http://www.pizzamagnifico.cz - Nádražní 115, Adamov 67904 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem