Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Gastronomické - Kurzy a školení

Nenalezena žádná další podkategorie

Katalog - Gastronomické - Kurzy a školení

Èeská barmanská asociace, o.s. - Czech Bartenders Association

Èeská barmanská asociace, o.s. - Czech Bartenders AssociationÈeská barmanská asociace, o.s. - Czech Bartenders Association

Obèanské sdružení èeských barmanù, nápojových odborníkù a zájemcù o barmanství.Cílem je zprostøedkovat výmìnu informací a zkušeností z oboru nápojové gastronomie a zasadit se o standardizaci technologických postupù výroby míšených

http://www.cbanet.cz - Šimáèkova 147, Brno 62800 Poslat Poptávku
Dominika Farkasová - Gastro Renaissance

Dominika Farkasová - Gastro RenaissanceDominika Farkasová - Gastro Renaissance

Cílem naší firmy je ukázat, že stravování je a vždy bylo kulturní záležitostí. - event management - catering - organizace kurzù vaøení pro skupiny nebo jednotlivce s pestrým programem a pohoštìním na pøedem smluvené téma - tea

http://www.gastro-renaissance.com - Velhartická 337, Praha 19900 Poslat Poptávku
Ing. Zdenìk Nepustil - DOBRÉ ÈAJE pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví

Ing. Zdenìk Nepustil - DOBRÉ ÈAJE pro inspiraci, pohodu a lepší zdravíIng. Zdenìk Nepustil - DOBRÉ ÈAJE pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví

Pøímý dovoz thajských a vietnamských èajù, originálního Jiaogulanu (Gynostemma pentaphyllum, pìtilistý ženšen -doplnìk stravy- HEM: OVZ-350-25.10.2006-44085) a jiných specialit z Asie. Výhradní zastoupení èajù znaèky THAI TEA SUWI

http://www.jiaogulan.cz/shop - Mírová 1386, Støíbro 34901 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem